Rask
 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 

 

Kam reikalinga alyva?

Kiekvienas automobilio savininkas žino, kad alyva būtina tinkamam variklio darbui užtikrinti:

 • aušina įkaitusias variklio vietas ir judančias detales,
 • užtikrina, kad variklio detalės išliktų švarios
 • užtikrina sandarumą tarp variklio detalių,
 • apsaugo vidinius variklio paviršius nuo korozijos.

Tam naudojami plaunantieji ir disperguojantieji priedai, o taip pat priedai, stabdantys koroziją.

Kas nusako alyvos eksploatacines savybes?
Dažniausiai produktų etiketėse pateikiama nemažai informacijos apie tepimo alyvos savybes. Ant pakuotės turėtumėte rasti tris pagrindinius alyvos rodiklius: gamybos procesas, klampa, o taip pat standartai ir aprobavimas. Įvairūs naudojami priedai padeda alyvai pasiekti tam tikras eksploatavimo savybes - pavyzdžiui, mažinančios trintį, apsaugančios nuo korozijos, padedančios palaikyti švarą ir kt.
Kaip patikrinti alyvos lygį transporto priemonėje?
Norint patikrinti alyvos lygį variklyje, transporto priemonė turi stovėti ant lygaus paviršiaus su išjungtu ir jau atvėsusiu varikliu.
 • Ištraukite alyvos lygio matuoklį.
 • Nuvalykite jį audinio gabalėliu. Įkiškite alyvos lygio matuoklį atgal ir po kelių sekundžių vėl ištraukite.
 • Palyginkite alyvos lygį su „MIN" ir „MAX" žymomis.
 • Jei lygis žemiau „MAX" žymos, pripilkite daugiau alyvos.
 • Pilkite alyvą palaipsniui.
 • Vėl patikrinkite alyvos lygį ir kartokite procedūrą, kol lygis pasieks „MAX" žymą, tačiau jos neviršys.
 • Įkiškite alyvos lygio matuoklį atgal.
Alyvos lygį tikrinkite kas 2000 km arba prieš ilgą kelionę.
Kokie yra kokybiškos alyvos privalumai?
Geros kokybės alyva vairuotojams suteikia įvairios naudos:
 • lengvesnis užvedimas esant šaltam varikliui ir mažesnis dėvėjimasis (nuo 20 iki 30% variklio dėvėjimosi vyksta laikotarpiu nuo užvedimo iki variklis pasiekia optimalią temperatūrą),
 • ilgesnis variklio tarnavimo laikas,
 • dėl mažesnės judančių dalių trinties ir geresnio variklio darbo sumažėja degalų sąnaudos.
Kodėl reikia keisti alyvą?
Alyvos keitimas yra esminė procedūra norint palaikyti geriausią transporto priemonės būklę:
 • nes tepimo alyva surenka vidinės ir išorinės taršos daleles (anglies masė, susidėvėjusio metalo dalelės ir t.t.)
 • nes alyvos efektyvumas sumažėja dėl šių veiksnių: atsiskiedimo vandeniu ir degalais, oksidacijos, priedų naudojimo ir šlyties.
Kaip dažnai reikia keisti alyvą?
 • Bent kartą per metus.
 • Gamintojo rekomenduojamą alyvos keitimo dažnumą galima koreguoti atsižvelgiant į tai, kokia tepimo alyva naudojama, kaip naudojama transporto priemonė (kaimas, miestas, greitkelis), terminių bei mechaninių reikalavimų.
 • Niekuomet nevairuokite automobilio, kai alyvos lygis žemiau minimalaus lygio žymės ant matuoklio. Kai alyvos lygis žemiau šios žymės, alyvos yra per mažai. Dėl to pagreitėja skysčio cirkuliacija alyva dėvisi greičiau.
 • Alyvos lygį rekomenduojama tikrinti reguliariai kas 1 000 km, o ypač prieš ilgą kelionę.
Kaip skaityti tepimo alyvos pakuotės etiketę?

Ant pakuotės turėtumėte rasti tris pagrindinius alyvos rodiklius: gamybos procesas, klampa, o taip pat standartai ir aprobavimas


A. Gamybos procesas


Tepimo alyvų gamybos procese naudojamos trijų tipų bazinės alyvos:

 • Mineralinė alyva gaminama iš naftos produktų neatliekant jokių transformacijų.
 • Sintetines alyvas sudaro cheminiai junginiai. Dėl geresnių mechaninių ir cheminių savybių lyginant su mineraline alyva, sintetinėms alyvoms pirmenybė skiriama esant ekstremalioms temperatūrų sąlygoms..
 • Pusiau sintetinės alyvos – tai mineralinių ir sintetinių alyvų mišiniai (ne daugiau nei 30%).

 

B. Klampos indeksas


Klampos indeksas suteikia informacijos apie alyvos klampą kintant temperatūrai. Ant visasezoninės alyvos pakuotės nurodomas klampos indeksas esant aukštai ir žemai temperatūrai.
SAE klasifikacija
SAE (Society of Automotive Engineers – liet. Automobilių inžinierių bendruomenė) sukūrė alyvų klasifikaciją, kuri nusako alyvos klampos lygį aukštoje ir žemoje temperatūroje. Alyvos klasė nurodoma dviem skaičiais, tarp kurių yra raidė W (nusako indeksą žiemos metu), pvz.: xxW-yy.
Pirmasis skaičius (xx) rodo alyvos klampą žemoje temperatūroje (net ir žemoje temperatūroje alyva turi išlikti skysta).
Antrasis skaičius (yy) rodo alyvos klampą aukštoje temperatūroje (matuojama 100°C).
Variklių alyva turi išlikti veiksminga nepaisant oro sąlygų.

C. Standartai ir aprobavimas


Standartizavimo ir pramonės organizacijos, tokios kaip Amerikos naftos institutas (American Petroleum Institute -API), Europos automobilių gamintojų asociacija (European Automobile Manufacturers' Association -ACEA) ir Automobilių inžinierių bendruomenė (Society of Automotive Engineers -SAE) nustato konkrečias normas, kurios nusako tepimo alyvų savybes ir veikimą. Kiekvienas standartas nusako techninius reikalavimus, fizines savybes (tokias, kaip klampa), bandymų su varikliais rezultatus ir kitus tepimo alyvų formulės kriterijus. Visos mūsų tiekiamos tepimo alyvos atitinka visas pagrindines galiojančias normas, standartus ir klasifikacijas.

Ką parodo klampos indeksas?
Klampos indeksas rodo alyvos klampumą skirtingos temperatūros sąlygomis. Ant visasezoninės alyvos pakuotės nurodomas klampos indeksas esant aukštai ir žemai temperatūrai.
SAE (Society of Automotive Engineers – liet. Automobilių inžinierių bendruomenė) sukūrė alyvų klasifikaciją, kuri nusako alyvos klampos lygį aukštoje ir žemoje temperatūroje. Alyvos klasė nurodoma dviem skaičiais, tarp kurių yra raidė W (nusako indeksą žiemos metu), pvz.: xxW-yy.
 • Pirmasis skaičius (xx) rodo alyvos klampą žemoje temperatūroje (net ir žemoje temperatūroje alyva turi išlikti skysta).
 • Antrasis skaičius (yy) rodo alyvos klampą aukštoje temperatūroje (matuojama 100°C).
Kaip klasifikuojamos tepimo alyvos?

Standartizavimo ir pramonės organizacijos, tokios kaip Amerikos naftos institutas (American Petroleum Institute -API), Europos automobilių gamintojų asociacija (European Automobile Manufacturers' Association -ACEA) ir Automobilių inžinierių bendruomenė (Society of Automotive Engineers -SAE) nustato konkrečias normas, kurios nusako tepimo alyvų savybes ir veikimą. Kiekvienas standartas nusako techninius reikalavimus, fizines savybes (tokias, kaip klampa), bandymų su varikliais rezultatus ir kitus tepimo alyvų formulės kriterijus. Visos mūsų tiekiamos tepimo alyvos atitinka visas pagrindines galiojančias normas, standartus ir klasifikacijas.


API standartas klasifikuoja alyvas remiantis įvairiais kriterijais, įskaitant jų savybes (valomąsias savybes, atsparumą dėvėjimuisi, antikorozines savybes ir t.t.), naudojimą ir eksploatacines savybes. API normos numato, kad kai alyva skirta naudoti dujiniam varikliui, naudojama raidė „S", o kai alyva skirta dyzeliniam varikliui, naudojama raidė „C". Antroji raidė nusako alyvos kokybę, - kuo tolesnė abėcėlės raidė, tuo aukštesnė alyvos kokybė. Pavyzdžiui, iš dujiniams varikliams skirtų alyvų „API SE", „API SF" ir „API SH", aukščiausios kokybės yra „API SH" alyva.

 

ACEA sukūrė standartą, kurio forma yra kodas (kategorija/klasė).
Skiriamos trys ACEA kategorijos:

 • Dvi lengvosioms transporto priemonėms (A ir B kategorijos dujiniams ir dyzeliniams varikliams ir C kategorija dujiniams ir dyzeliniams varikliams, atitinkantiems Euro 4 standartą)
 • Viena pramoniniams dyzeliniams varikliams, skirtiems sunkvežimiams (E kategorija)

 

JASO yra Japonijos automobilių standartų organizacija. JASO suteikia savo „JASO" žymą atlikus alyvos analizę. Jei tepimo alyvos testų rezultatai teigiami, Japonijos automobilių standartų organizacija išduoda sertifikatą ir suteikia akreditacijos numerį. Šis numeris nurodomas ant pakuotės aiškaus logotipo pavidalu.

 

ISO siūlo tarptautinį specifikacijų projektą, pagal kurį skiriamos trys kategorijos didėjančia reikalavimų tvarka: „ISO- L-EGB", „ISO-L-EGC" ir „ISO-L-EGD".

 

ILSAC - Tarptautinis komitetas tepimo priemonių standartizacijos ir aprobavimo reikalams – atsakingas už keleiviniams automobiliams skirtos specifikacijų kūrimą. „ILSAC" GF-5 specifikacija buvo pristatyta 2010 spalį. Šios specifikacijos tikslai:

 • pagerinti ir išlaikyti degalų ekonomiją,
 • užtikrinti naujų variklių technologijų apsaugą,
 • apsaugoti antrinio apdorojimo sistemas.

 

Ši naujoji specifikacija atspindi griežtesnius reikalavimus:

 • Mažesnės degalų sąnaudos bei degalų ekonomijos išlaikymas
 • Variklio apsauga
 • Antrinio apdorojimo sistemų apsauga (pastebima ant stūmoklių) ir bendras dėvėjimasis.

 

Euro" standartai: Europos Bendrijos standartai, nusakantys leistinas transporto priemonės taršos ribas, pradėti taikyti jau nuo 1990-ųjų. Šie vis griežtėjantys standartai pavadinti „Euro 1" (1993), „Euro 2" (1996), „Euro 3" (2000), „Euro 4" (2005), „Euro 5" (2008) ir „Euro 5" (2014).
Siekiant pagerinti oro kokybę, pagal „Euro" standartus vertinant transporto priemonės taršos lygį atsižvelgiama į keletą veiksnių. Šie veiksniai apima anglies monoksido lygį, įvairių azoto oksidų, smulkių kietųjų dalelių kiekį, ir t.t. Automobilių gamintojai privalo taikyti „Euro" standartus ir siekdami šių tikslų jie vis labiau pasikliauja tepimo alyvų gamintojais.

Kokie specifiniai reikalavimai taikomi tepimo alyvoms, skirtoms varikliams su dyzelino dalelių filtrais (DPF)?

Mažo sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekio (Low SAPS) produktai atitinka naujausių variklių poreikius ir užtikrina, kad jų taršą šalinančios sistemos veiktų maksimaliu pajėgumu. Mažo išmetalų kiekio arba low SAPS tepimo alyvoje yra maži sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiai (SAPS). Tradicinių alyvų sudėtyje esantys SAPS kiekiai gali turėti žalingą poveikį taršą šalinančioms sistemoms, kurios mažina teršalų išmetalus.
Kietųjų dalelių filtrai (DPF) yra itin jautrūs SAPS. Low SAPS technologija mažina aplinkai daromą poveikį optimizuodama šių taršą mažinančių sistemų darbą.


Kietųjų dalelių filtrai:
Pastaraisiais metais automobilių pramonėje beprecedentis dėmesys tyrimų ir plėtros srityje buvo skiriamas taršos mažinimo sistemoms. Automobilių gamintojai pristatė kietųjų dalelių filtrus. Sukurti dyzeliniams varikliams, šie filtrai sulaiko kietąsias daleles ir įpurškia dyzelino, kuris galiausiai sudegina visus nepageidaujamus komponentus. Tai buvo naujas iššūkis tepimo alyvoms.
Turime alyvų, kurios pritaikytos naujosioms fizinės ir cheminėms sąlygoms, kurias sukuria naujos automobilių sukeliamos taršos mažinimo sistemos, tokios kaip kietųjų dalelių filtrai.


Privalumai:

 • Sklandus taršą mažinančių sistemų darbas
 • Mažesni automobilio techninės priežiūros kaštai
 • Tinka net ir intensyviai naudojant
 • Naujos kartos tepimo alyva benzininiams ir dyzeliniams varikliams
Ar keičiant alyvą galima rinktis kitos klampos klasės alyvą?
Taip, klampos indeksą turite rinktis priklausomai nuo transporto priemonės naudojimo, aplinkos ir klimato sąlygų.
Ar galima į alyvą pridėti priedų?
Mūsų alyvos komponentų kiekiai parinkti tokiomis proporcijomis, kad būtų pasiektas optimaliausias rezultatas. Pridedant papildomų priedų gali būti sukuriami nepageidaujami junginiai, kurie gali būti netgi žalinti. Kai kurie gamintojai netgi draudžia pilti priedų į alyvą.
Ar į pavarų dėžę galima pilti tą pačią alyvą, kaip ir į variklį?
Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo naudojamos technologijos. Nors kai kuriose transporto priemonėse varikliui ir pavarų dėžei galima naudoti tą pačią alyvą, naujose transporto priemonėse turi būti naudojami skirtingi produktai.
Vadovaukitės gamintojo rekomendacijomis.
Ar galima dyzeliniams varikliams skirtą alyvą naudoti benzininiams varikliams ir atvirkščiai?
Benzininiams ir dyzeliniams varikliams būdingi skirtingi tepimo reikalavimai. Kūrimo metu su alyva atliekama daugybė įvairių testų. Kai kurie iš jų atliekami tiek su benzininiams tiek su dyzeliniams varikliams skirta alyva, o kai kurie būdingi tik vienam šių alyvų tipų siekiant kategorizuoti jų eksploatacines savybes. Šio proceso pabaigoje alyvai priskiriamas atitikimo API arba ACEA/CCMC standartas. Šios specifikacijos apibūdina tinkamą tepimo alyvos veikimą benzininiame ar dyzeliniame variklyje. Tepimo alyvos keturtakčiams varikliams paprastai atitinka tiek benzininių, tiek dyzelinių variklių specifikacijas. Pavyzdžiui, API SJ/CF tepimo alyva atitinka benzininiams varikliams skirtos alyvos specifikaciją SJ ir dyzeliniams varikliams skirtą specifikaciją CF. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad alyva vienodai atliks savo funkciją tiek benzininiame, tiek dyzeliniame variklyje. Štai kodėl gamintojai sukūrė produktų linijas, skirtas konkrečiai benzininiams ar dyzeliniams varikliams.
Ar galima maišyti dviejų skirtingų tipų alyvas?
Tepimo alyvos visuomet optimizuojamos taip, kad atitiktų tarptautinių klasifikacijų reikalavimus (API, ACEA). Nepaisant to, egzistuoja daugybė būdų sukurti konkretaus tipo tepimo alyvos formulę. Sumaišius dvi vienodomis savybėmis pasižyminčias alyvas nekils jokių problemų, tačiau galutinio rezultato garantuoti negalima. Visos rinkoje siūlomos alyvos (skirtos benzininiams ar dyzeliniams varikliams, mineralinės ar sintetinės) gali būti maišomos. Tačiau sumaišius skirtingos kokybės alyvas sumažėja, prastesnės kokybės alyva sumažina geresnės alyvos kokybę.
Ar galiu automobiliams skirtą variklinę alyvą naudoti motociklui?
Ne, nes motociklų keturtakčiai varikliai veikia kitaip, nei automobilių (didesnis variklio sūkių kiekis ir aukštesnė temperatūra). Variklinė alyva taip pat gali būti naudojama pavarų dėžei ir sankabai tepti, todėl reikalingi didelio slėgio priedai „EXTREME-PRESSURE ADDITIVES". Taip pat, keleiviniams automobiliams skirtų tepimo alyvų sudėtyje yra detergentinių priedų („DETERGENT ADDITIVES") su dideliu pelenų kiekiu. Dėl to motociklų varikliuose formuojasi nuosėdos ant vožtuvo pavaros ir stūmoklių žiedų ir dėl to gali užsidegti vožtuvas ar prakiurti stūmoklis.
Kodėl krenta alyvos slėgis?
Įprasto transporto priemonės eksploatavimo metu alyva užtikrina sandarumą tarp degimo kameros ir karterio. Alyvos slėgio indikatorius rodo šį sandarumą.

Netikėtą alyvos slėgio kritimą gali sąlygoti maža variklinės alyvos klampa dėl atskiedimo degalais (purkštuko gedimas ar naudojimas esant mažai apkrovai); per mažas kiekis alyvos tepimo sistemoje (dėl alyvos nuotėkio, pernelyg didelio alyvos sunaudojimo arba alyvos cirkuliacinio siurblio gedimo) ar net mechaninis detalių susidėvėjimas.

Ar reikia papildyti alyvos?
Norint išvengti incidentų, variklinės alyvos kiekį tikrinti reikia reguliariai. Nedidelis alyvos kiekis, cirkuliuojantis variklyje visuomet sudega (geros būklės variklis 1000 km sunaudoja nuo 0,2 iki 0,5 litrų alyvos), tačiau reguliarus alyvos papildymas neatstoja alyvos keitimo.

Natūralu, kad variklis sunaudoja nedidelį alyvos kiekį, kurį galima papildyti tarp alyvos keitimų, tačiau pernelyg dažnas poreikis papildyti alyvos kiekį gali būti mechaninių problemų rodiklis (nuotėkis ir t.t.).

Kodėl naudinga neatsilikti nuo naujų technologijų?
Technologijų srityje, variklio tepimo alyvos turi būti nuolat tobulinamos prisitaikant prie naujų variklių reikalavimų, naudojimo, gamintojų reikalavimų bei naudotojų ir įstatymų kūrėjų reikalavimų:
 • Griežtesni aplinkos apsaugos reikalavimai,
 • Auganti variklių galia,
 • Mažesnė alyvos karterio talpa,
 • Ilgesni laikotarpiai tarp alyvos keitimų.

 

Naudojimo sąlygos taip pat apima:

 • Didesni greitkelių tinklai ir didesnis metinis nuvažiuotų kilometrų skaičius,
 • Vairavimo mieste sąlygų pablogėjimas.
Kodėl verta rinktis sintetinę alyvą?
Pusiau sintetinės ir sintetinės alyvos gaminamos iš netradicinio pagrindo naudojant sudėtingus cheminius procesus, kurie galutiniam produktui suteikia specifinių savybių. Pirma, didelė bazinių alyvų klampa suteikia galutinei tepimo alyvai nepaprastai stabilią klampą nepaisant temperatūros pokyčių. Ši savybė yra viena didžiausių tokios alyvos privalumų lyginant su mineralinėmis alyvomis, kurios gaminamos iš tradicinio pagrindo pridedant daugiau priedų, kurie pagerintų klampą. Tepimo stabilumas esant bet kokiai temperatūrai garantuoja optimalų efektyvumą užvedant šaltą variklį, o taip pat didelio karščio sąlygomis. Sintetinės tepimo alyvos labiau atsparios oksidacijai, todėl atlieka savo funkciją ilgiau ir garantuoja ilgesnį variklio tarnavimo laiką. Galiausiai, naudojant netradicines bazines alyvas sukuriama daugiau skystų tepimo priemonių, kurie nėra labiau lakūs; tokiu būdu sumažėja alyvos sunaudojimas.
Tai technologiniu aspektu pažangesnis pasirinkimas yra sintetinės alyvos, nes jos efektyvesnės, tarnauja ilgiau ir leidžia sutaupyti.
Kokių privalumų turi visasezoninės alyvos?
• Kai transporto priemonė nenaudojama (kelias valandas), variklio alyva subėga į karterį ir užvedimo metu prireikia laiko (kelių mikrosekundžių), kad ji vėl pasiektų visas detales, kurias reikia sutepti. Kadangi visasezoninė alyva skystesnė, įvairius variklio komponentus ji pasiekia greičiau nei vienasezoninė alyva, todėl mažėja dėvėjimasis užvedimo metu.
• Visasezoninė alyva leidžia sutaupyti apie 1,5% - 3% degalų nei vienasezoninė alyva
Lyginant su vienasezonine alyva, visasezoninė alyva užtikrina geresnę variklio apsaugą tiek aukštoje, tiek žemoje temperatūroje nes optimali klampa palaikoma visame variklio veikimo temperatūrų diapazone.
Kokią alyvą reikėtų naudoti automobiliams su turbokompresoriumi?
Dėl aukštų turbokompresoriaus tepimo ir veleno aušinimo reikalavimų, alyva turi atitikti labai griežtus kriterijus. Velenas pasiekia itin aukštą temperatūrą dėl šalia esančių išmetamųjų dujų. Alyva turi nuolat tepti veleną, nes priešingu atveju aukšta temperatūra gali nepataisomai jį sugadinti, ir tuomet temperatūra per labai trumpą laiką pasieks itin aukštą lygį.
Dėl šių sąlygų alyva turi turėti pakankamą kiekį plaunančiųjų priedų, pasižymėti pakankamu atsparumu oksidacijai ir nuosėdų formavimuisi, o svarbiausia savybė – itin didelis terminis stabilumas. Todėl tokiomis sąlygomis sintetinė alyva yra labiausiai rekomenduojama alternatyva. Turbokompresoriai montuojami dyzeliniuose varikliuose, kadangi benzininiai varikliai tą patį galios lygį gali pasiekti kitomis priemonėmis, tokiomis kaip elektroninis įpurškimas, cilindro galvutės multi-vožtuvai ir t.t.
Ar visos alyvos pritaikytos transporto priemonėms su kataliziniu konverteriu (katalizatoriumi)?
Atsakymas aiškus – „NE". KATALIZINIS KONVERTERIS (arba katalizatorius), kurio vaidmuo yra užbaigti išmetamųjų dujų degimą visai prieš jas išmetant į atmosferą, sukūrė papildomų reikalavimų alyvai. Siekiant apsaugoti aplinką, alyva turi pasižymėti puikiomis tepimo savybėmis, geresnėmis plaunančiomis ir disperguojančiomis savybėmis, bei sudėtyje turėti nedidelį sieros ir fosforo kiekį. Tokios savybės būtinos alyvai, kuri bus naudojama automobiliams su kataliziniu konverteriu. Naudojant netinkamą alyvą galima sugadinti katalizinį konverterį. Dėl specialių savybių labiausiai rekomenduojamos sintetinės tepimo priemonės.
Kokią rinktis alyvos pakuotę?
Jei ketinate patys keisti alyvą, dažniausiai Jums reikės 5 litrų talpos, kadangi vidutinė alyvos rinktuvės talpa yra 4,5 litro. Jei pildote alyvos tarp keitimų, užteks vieno litro talpos – tai praktiška, lengva naudoti ir pigiau.
Ar galima alyvą sandėliuoti? Ar ji nesuges?
Laikant alyvą uždaroje talpoje aukštesnėje nei 0°C temperatūroje, ji išlaikys visas savo savybes. Tačiau kartą atidaryta talpa turi būti labai gerai uždaroma siekiant išvengti užteršimo vandeniu.
Ką daryti su panaudota alyva?
Alyvos kokybė ir biologinis skaidumas pagerėjo, tačiau šiuose produktuose pilna taršos dalelių, kurios gali būti kenksmingos aplinkai. Apie panaudotos alyvos utilizavimą skaitykite mūsų svetainės skyriuje „Ekologija".
ELF TOTAL WOLF Petronas Mazda original oil Hitachi genuine oils NYCO TOTAL ACS ADDINOL ELF TOTAL WOLF Petronas Mazda original oil Hitachi genuine oils NYCO TOTAL ACS ADDINOL
Automobiliams ir motociklams
Komerciniam transportui
Pramonei ir gamybai
Sunkiajai technikai
Kitos prekės