Rask
 
29 05 2018
Privatumo politika
UAB „Autotrade" (toliau – „mes" arba „Duomenų valdytojas") gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Politika"). Šia Politika mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis susitinkant asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto svetainę ar elektroniniu paštu) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.
 
Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų Politikos pabaigoje.

 

Bendra informacija

 

UAB Autotrade yra interneto svetainės www.autotrade.lt valdytoja.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB Autotrade
Juridinio asmens kodas: 121156135
Adresas: Žalgirio g. 122, Vilnius, LT 09300
El. paštas: office@autotrade.lt

 

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar mūsų paslaugomis.

 

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

 

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

- Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, pildydami registracijos formą, skambindami mums, užsisakydami naujienlaiškį, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);

- informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Linkedin, Google+, Youtube), lankantis mūsų ofise arba sandėlyje;

- tam tikrais atvejais mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., kredito ir kitos finansų įstaigos, mūsų partnerių, kurie teikia paslaugas Jums arba mums.

 

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

- Jūs pateikiate savo duomenis siekdami gauti informaciją apie mūsų paslaugas/produktus;
- Jūs pateikiate savo prašymus ar pretenzijas;
- užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
- dalyvaujate apklausose.

 

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

- pateikiate užklausas per mūsų socialinių tinklų paskyras;
- naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
- darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame;
- lankotės mūsų ofise/sandėlyje, kuris yra stebimas video kamerų pagalba;
- skambinate mums (daromas skambučio garso įrašas ir skambučių išklotinės).

 

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų klientų – juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, mūsų partnerių, su kuriais bendradarbiaujame teikdami paslaugas.

 
Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.
 
Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiošėje Politikoje. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

 

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:
- informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas/produktus;
- informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
- informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums;
- informaciją, reikalingą nustatyti tapatybę;
- informaciją apie Jūsų elgseną mūsų svetainėje;
- susistemintą informaciją apie visų puslapio lankytojų naudojimosi puslapiu įpročius;
- informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį ir kitus meta duomenis.

 

Detali informacija apie tai kaip ir kokius duomenis mes tvarkome pateikiama sekančiame skirsnyje.

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti Jums mūsų siūlomas paslaugas.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

- Paslaugų teikimas;
- Pirkimo –pardavimo ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas;
- Klientų aptarnavimo kokybės užtirtinimas;
- Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas kiek tai leidžia įstatymai);
- Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
- Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

 

* Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams siųsti reklaminę informaciją elektroniniu paštu apie kitus panašius savo produktus ar paslaugas, o Jūs turite teisę dabar, arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu office@autotrade.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

- Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
- Sutarties su jumis vykdymas;
- Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;
- Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimas.

 

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje:

 

 

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

Paslaugų teikimas

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas,  mokėjimo informacija, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu.

Pirkimo–pardavimo ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarties su Jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, adresas, elektroninio pašto adresas.

Klientų aptarnavimo kokybės užtirtinimas (skambučio įrašymas)

Teisėtas interesas – klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas; gebėjimas įrodyti atitiktį nustatytiems standartams

 

Telefoninio pokalbio įrašas ir išklotinė

Elektroninio pašto adresas ir susirašinėjimo turinys

Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą)

Teisėtas interesas – informuoti apie pastebėtus trūkumus ir kitas savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Jūsų sutikimas.

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas,  mokėjimo informacija, kita informacija,  kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas

Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą svetainės turinį, užtikrinti svetainės saugumą

IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu

Kandidatų į laisvas darbo vietas vertinimas ir įdarbinimas

Jūsų sutikimas.

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisinis interesas - gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šioje Politikoje

 

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

 

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

 

Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte Juos informuoti, ir jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika. Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate mūsų kliento – juridinio asmens, atstovas.

 

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

 

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

- Lietuvoje veikiančioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms;
- Valstybinėms, savivaldybės ir teisėsaugos institucijos;
- Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
- Kitiems atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams;
- Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

 

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Lietuvoje ir/arba Latvijoje veikiantys IT paslaugų teikėjai, kurjeriai, reklamos agentūros, auditoriai, teisininkai. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.
Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

 

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

 

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

Labai retais atvejais mes galime būti priversti siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

 

Jei siųsime Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes Jus apie tai informuosime ir pasirūpinsime, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
- Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
- Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
- Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

 

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

 

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

 

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo ir pirkimo-pardavimo bei kitose sutartyse esantys duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos
Kandidatų į laisvas darbo vietas pateikti duomenys 6 mėnesiai po atrankos pabaigos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys Kol esate mūsų aktyvus klientas ir dar 2 metai po paskutinio Jūsų apsilankymo pas mus ar aktyvaus veiksmo mūsų svetainėje
IT sistemų įrašai (logai) Bent jau vienerius metus
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

 

Jūsų teisės

 
Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:
 
- Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
- Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
- Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
- Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam").
- Teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
- Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
- Teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.
 
Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus (teisė nesutikti).
- Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.
 
 
 
 
Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti) Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti) Ši teisė reiškia:
- Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
- Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
- Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
- Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės;
- Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
- Informaciją ar taikomas profiliavimas;
- Duomenų saugojimo laiko pateikimą.
Nustačius Jūsų tapatybę, pateiksime Jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti) Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam") Taikoma, jeigu:
- mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
- duomenis tvarkome remiantis Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate
- duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po Jūsų prašymo, nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni
- informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:
- jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą
- jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
- mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
- informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo
Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti) Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu
Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi Jūsų sutikimu arba su Jumis sudaryta sutartimi
Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti)
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.ada.lt
 
 
Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?
 
 
Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti mums elektroniniu paštu: office@autotrade.lt, paštu adresu: Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius, arba atvykus pas mus.
 
 
Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.
 
 
Slapukai, signalai ir panašios technologijos
 
 
Šioje Politikoje terminą „slapukai" naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags"), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon"), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF") apibūdinti.
 
 
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.
 
Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:
 

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

XSRF-TOKEN

Iki svetainės uždarymo

Slapukas yra naudojamas sesijos informacijai saugoti

_ga

2 metai

Slapukas naudojamas lankytojui atpažinti ir svetainės lankomumui sekti per per „Google Analytics”

_gat

10 min

Slapukas yra naudojamas svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics”, taip pat naudojamas svetainės krovimo greičiui nustatyti.

_gid

24 val.

Slapukas yra naudojamas svetainės lankomumui sekti per „Google Analytics” ir svetainės lankytojui atpažinti

_hjIncludedInSample

Iki svetainės uždarymo

Slapukas yra naudojamas svetainės lankomumui sekti per „Hotjar” ir svetainės lankytojui atpažinti

fr

3 mėn.

Slapukas suteikia užšifruotą „Facebook” ID ir naršyklės ID, naudojamas reklamos tikslais

laravel_session

Iki svetainės uždarymo

Slapukas yra naudojamas lankytojo sesijos svetainėje  informacijai saugoti

 
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.
 
Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?
 
Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:
• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 
Susisiekite su mumis
 
Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Paštu: UAB Autotrade
Adresas: Žalgirio g. 122, Vilnius
El. paštas: office@autotrade.lt

Baigiamosios nuostatos

Ši Politiką peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą mūsų svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas 2018-05-23 vadovo įsakymu Nr. V-5-18 -01

26 04 2018
ELF CORE 50
Gerbiami partneriai!
 
Džiaugiamės galėdami pranešti: išleistas naujas ELF sportinis kuras lenktyninių produktų serijoje - ELF CORE 50.
 
ELF CORE 50 sukurtas automobilių lenktynėms ir atitinka "FIA 2018" priedą J. ELF CORE 50 pagamintas pagal itin modernią šiuolaikišką formulę, todėl yra tinkamas naudoti visų tipų varikliams (4T / 2T, turbo ir atmosferinio įpurškimo) ir pritaikytas labai plačim spektrui: žiedas, ralis ir kitios pakraipos varžyboms.
 
Patvirtinimo bandymai buvo atlikti su GT3 atmosferinio įsiurbimo varikliu ir R5 Turbo varikliu. Rezultatai parodė bendrą variklio ir atsparumo detonacijai pagerėjimą, lyginant su ELF LMS, ir akivaizdžiai dar labiau padidina kokybinį ir techninį atotrūkį nuo standartinių degalinėse parduodamų degalų.
 
ELF CORE 50 yra tobulas balansas tarp variklio galingumo ir riboto finansinio biudžeto. Idealiai tinkamas naudoti kaip kontrolinis kuras arba kaip tarpinis variantas tarp ELF RACE 102 ir ELF TURBO REF, nuo silpniausių iki pačių galingiausiu variklių.
 
Šiuo metu ELF LMS taip pat yra pasiekiamas, tačiau siūlome ELF CORE 50 kaip naują alternatyvą tiems, kas jau yra išbandęs ELF RACE 102 arba ELF LMS ir siekiantiems dar aukštesnių rezultatų savo sportinėje veikloje. Tai taip pat gali būti taikoma ir ELF ATMO RC vartotojams.
 
Pirmoji partija jau pagaminta ir laukia jūsų užsakymų pateikinuo jau nuo kitos savaitės. Kaina yra nurodyta mūsų svetainės sportinių produktų skyriuje.
 
01 12 2017
VITALTECH 0W30 V
Gera žinia VOLVO CARS gerbėjams iš WOLF: variklio alyva VITALTECH 0W30 V
 
Alyva pagaminta iš aukščiausios kokybės visiškai sintetinių PAO bazinių alyvų ir aukštųjų technologinių priedų specialiai tam, kad patentintų pačius griežčiausius VOLVO lengvųjų automobilių variklių gamintojo reikalavimus. Alyva pasižymi dar geresnėmis tepimo savybėmis, nei konkurentų produktai, užtikrina puikias degalų taupymo charakteristikas ir ilgesnį variklio tarnavimo laiką.
 • WOLF VITALTECH 0W30 V yra rekomenduojama naudoti visų naujausios kartos VOLVO CARS benzininių ir dyzelinių 5-kių cilindrų variklių tepimui. Alyva pasižymi itin aukštu klampumo indeksu: 178, aukštu TBN: 10 ir itin žema stingimo temperatūra: -51C.
 • Tenkina VOLVO: VCC 95200377 reikalavimus.
04 10 2017
TOTAL techniniai mokymai
2017 Spalio 4 d. Vilniaus TOYOTA atstovybės UAB Tokvila konferencijų centre organizavome techninį mokomąjį seminarą. Mokymus vedė TOTAL Lubricants atstovybės Lenkijoje TOTAL POLSKA techninio palaikymo departamento vadovas: Andrzej Hysiatynski ir Baltijos šalių regiono kuratorius: Szymon Kieloch.
Seminaro metu susipažinome su naujausiomis tepimo medžiagų pasaulinėmis naujovėmis ir technologinėmis tendencijomis. Diskutavome apie naujausius ACEA standartus, SAE klampumo rodiklių evoliuciją, naujausius OEM standartų modifikacijas ir suderinamumą su šiuolaikinėmis išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemomis lengvuosiuose ir krovininiuose automobiliuose. Taip pat itin daug dėmesio skyrėme detaliam susipažinimui su LSPI fenomenu, tai yra su žemų sūkių priešlaikine detonacija, kuri yra bene didžiausia naujausios kartos nedidelio darbinio tūrio turbo variklių problema, su kuria susiduria beveik visi OEM variklių gamintojai.
 
15 09 2017
MOTOTOURISM RALLY

2017-08-19 MOTOTOURISM RALLY „Mylėk Lietuvą“

UAB „Autotrade“, atstovaudama motociklistų pripažintą ELF prekės ženklą, dalyvavo ir rėmė Mototurizmo ralį 2017 –„MYLĖK LIETUVĄ“ . 7 metus organizuojamu raliu mėgavosi intelektualūs motociklų vairuotojai ir vairuotojos, motociklais keliaujantys po Lietuvą. Ralio dalyviai aplankė įdomias Lietuvos vietoves, vykdė „Mototourism Rally" organizatorių bei Kultūros paveldo departamento užduotis,  susijusia su Lietuvos gamta, istorija, architektūra, etnografiniu paveldu. Visą renginio dieną Birštono kurorte svečių laukė įspūdingos pramogos, šventę vainikavo gyvo garso Šv. Kristoforo kamerinio orkestro kvarteto koncertas.

Ne vienas azarto ir ryžto ralyje sėkmingai dalyvavęs motociklas suteptas ELF alyva. Ralio organizatoriai dėkodami UAB „Autotrade“  rašo:

Jau savaitė po Ryterna modul Mototourism rally, o puikios emocijos netyla tiek socialiniuose tinkluose, tiek laiškais, žinutėmis, skambučiais. Net ir ralio finišą paskandinusi liūtis nepagadino, tik dar labiau suvienijo.
 
 Ralio komandos vardu dėkojame ELF vadovams ir visai Jūsų komandai už tai, kad esate KARTU. Ačiū.“

http://www.mototourism-rally.lt/mtr2017/

 

28 06 2017
Kur dingsta variklio alyva?

 

Ar žinojote, kad tiek jūsų vairavimo stilius, tiek ir automobilio variklio konstrukcija įtakoja, kaip dažnai reikia papildyti variklio alyvą? TOTAL paaiškina kodėl taip yra.
 
Net jeigu variklio alyvos paskutinio techninio aptarnavimo metu buvo pripilta lygiai tiek kiek nurodyta automobilio naudotojo instrukcijoje, tikriausiai turėsite jos papildyti ir vėliau. Kodėl taip yra? Kur dingsta variklio alyva, jeigu po automobiliu nėra tepaluotos dėmės, o alyvos matuoklis rodo, kad alyvos lygis yra žemas? Ar ją išsineša nykštukai?
 
Na, realus atsakymas būtų toks, kad jūsų automobilis eksploatacijos metu sunaudoja ne tik kurą, bet ir alyvą. Šiame straipsnyje mes pabandysime apžvelgti keletą priežasčių, dėl kurių automobilių varikliuose "dingsta" alyva.
 
Variklio alyvos sunaudojimo priežastys
 
Pirmas dalykas, kurį reikia atsiminti yra tai, kad visos transporto priemonės sunaudoja alyvą. Taip yra todėl, kad alyva patenka į degimo kamerą ir yra sudeginama kartu su degalais. Štai kodėl svarbu reguliariai tikrinti alyvos lygį.
 
Tiksliau sakant, automobilio variklio alyvos suvartojimą lemia du pagrindiniai veiksniai. Pirmas, tai pačio variklio konstrukcija, kuri ir nulemia, kad alyva perduodama į kuro skirstytuvą, ir antrasis veiksnys tai jūsų pačių vairavimo stilius.
 
Variklio konstrukcija įtakoja degimą ir išmetimą
 
Kalbant apie tai, kaip automobilio konstrukcija gali daryti įtaką variklio alyvos suvartojimui, ką mes ir aptarsime kiek giliau ateinančiame etape, svarbu prisiminti, kad alyva nuolat cirkuliuoja aplink degimo kamerą. Tai reiškia, kad šiek tiek variklio alyvos būtinai pateks į kameros vidų. Iš tiesų variklio konstrukcija yra tokia, kad alyva privalo nuolatos patekti į stūmoklių ir vožtuvų zonas ir aplink (balneliai, kotai, kreiptuvai ir t.t.).
 
Alyvos patenkančios į tokias zonas kiekis tiesiogiai priklauso nuo detalių suleidimo tolerancijos ribų. Šiandienos varikliams tokio0s ribos yra gerokai mažesnės, nei senos kartos varikliuose. Tai reiškia, kad bus sunaudojama mažiau alyvos, nes ji turi daugiau kontaktų su komponentais ir negali lengvai pasiekti degimo kameros. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jums reikia naudoti aukštos arba „premium" klasės alyvas, atitinkančias variklio gamintojo reikalavimus. Šiuolaikiniams varikliams rekomenduojamos naudoti žemesnio SAE klampumo alyvas.
 
Bet nepriklausomai nuo detalių suleidimo tolerancijos ribų, kiekvieną kartą, kai stūmoklis pasiekia viršutinį mirties tašką (didžiausias variklio suspaudimas), į degimo kamerą yra įsiurbiamas ir tam tikras kiekis alyvos, kuri sudeginama kartu su kuru.
Tačiau deginimas nėra vienintelė priežastis, dėl kurios jūs prarandate variklio alyvą. Ji taip pat gali išgaruoti ir kitose karštose variklio zonose. Konkrečiau, alyva, kuri tepa išmetimo vožtuvus, yra veikiama labai aukštos temperatūros ir aukšto slėgio dujų, kurios pažeidžia alyvos struktūrą arba tiesiog ją išgarina.
 
Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl dingsta variklio alyva. Kai kuriais atvejais tai yra dėl sudeginimo degimo kameroje, o kitose – dėl degradacijos arba išgarinimo išmetimo trakte.
 
Kodėl du tos pačios markės ir modelio automobiliai sunaudoja skirtingą alyvos kiekį?
 
Tam tikras sunaudojamos alyvos kiekis yra būdingas kiekvienai transporto priemonei ir priklauso nuo jos konstrukcijos. Tačiau du vienodi automobiliai kartais sunaudoja skirtingus variklio alyvos kiekius. Taip yra todėl, kad vairuotojai turi savo individualų vairavimo stilių.
Veikiant varikliui, alyva sunaudojama zonoje aplink išmetimo vožtuvus. Didėjant variklio sūkių skaičiui, padidėja ir išmetamųjų dujų kiekis, kuris veikia alyvą ir todėl alyvos sunaudojama daugiau.
 
Taigi dingstančios alyvos paslaptis yra ir jūsų vairavimo stilius.
 
Turint omenyje tai, kad sunaudojamos alyvos kiekis daugumoje atvejų tiesiogiai priklauso ir automobilio važiavimo greičio ir nuo variklio apsisukimų skaičiaus. Panašiai kaip ir automobilio variklio konstrukcijos įtaka alyvos sunaudojimui: suleidimo tolerancijos ribos tarp variklio komponentų daro įtaką alyvos suvartojimui.
22 06 2017
ELF MOTO - OPTIMALIAM VAŽIAVIMUI

 

Pagal tradiciją, motociklų sezonas prasideda gegužės pradžioje. Tai pats tas laikas parengti savo motociklą ateinantiems mėnesiams, kad jis jūsų nenuviltų ir, kad kuo prailginti jo tarnavimo laiką. Alyvos ir filtro keitimas yra vienas iš svarbiausių sezoninio aptarnavimo darbų. Ir nors yra susiformavusios dvi pagrindinės nuomonės kada reikia pakeisti alyvą - pasibaigus važiavimo sezonui, prieš žiemos pradžią ar vis tik žiemos pabaigoje - pačioje sezono pradžioje, vienintelis neabejotinas dalykas abiem atvejais, kad motociklas veiktų tinkamai, labai svarbu pasirinkti jam tinkamą tepimo priemonę.
 
Alyvos vaidmuo motociklo variklyje yra daug svarbesnis nei automobilio. Jos sudėtis turi užtikrinti tinkamą tepimą ne tik varikliui, bet ir visai motociklo jėgainei. Ji turi sugebėti atlaikyti žymiai aukštesnę temperatūrą, nes motociklų varikliai dirba žymiai aukštesnėmis apsukomis, turi didesnį suspaudimo laipsnį ir didesnio karščio zonas: stūmoklių paviršiai ir cilindrų sienelės. Motociklo variklio alyva taip pat yra atsakinga ir už transmisijos ir panardintos sankabos tepimą keturių taktų varikliuose. Specialūs trinties modifikatoriai veikia sankabos plokštes ir neleidžia joms praslysti. Žinoma, teisingai parinkta variklio alyva taip pat turi įtakos ir degalų suvartojimui.
 
EKSPERTO PATARIMAI:
 
Motociklų variklių alyva skirta varikliams su panardinta (šlapia) sankaba, turi sudėtyje specialių trinties modifikatorių. Ženklai ant pakuotės tai parodys (pagal JASO klasifikaciją keturtakčiams varikliams):
 • MB - maža trintis. Sankabos slydimas ir padidėjęs alyvos suvartojimas.
 • MA-1 - tarpinė trintis. Geras sankabos veikimas, mažas alyvos suvartojimas.
 • MA-2 - didesnė trintis. Labai geras sankabos veikimas, labai mažas alyvos suvartojimas.
Motociklų variklių alyva taip pat turėtų sujungti dvi visiškai prieštaringas savybes: pakankamą klampumą tiek aukštoje, tiek žemoje temperatūroje. Todėl rekomenduojama griežtai laikytis rekomenduojamo motociklų variklių gamintojo reikalavimų alyvos tipui ir parametrams. Alyvos klampumą rinkitės atitinkamai pagal klimato sąlygas, kuriomis jūsų motociklo variklis dirbs.
 
Šiandien visa-sezoninės alyvos yra populiariausios, nes yra klasifikuojamos kaip tinkamos ir žiemos, ir vasaros sąlygomis, pvz., 10W-40 arba 20W-50. Kuo didesnis skaičius po "W", tuo didesnio klampio alyva bus aukštoje temperatūroje. Tai reiškia, kad alyvos plėvelė bus storesnė ir atsparesnė, tačiau trintis bus didesnė. Kita vertus, kuo mažesnis skaičius prieš "W", tuo labiau takesnė alyva bus žemoje temperatūroje, o tai reiškia, kad variklį bus lengviau paleisti šaltuoju metu ir jėgainės sutepimas bus greitesnis.
 
ELF - pirmaujantis pasaulyje variklinių alyvų gamintojas, turi labai platų alyvų pasirinkimą, skirtų motociklams. Pavyzdžiui, ELF MOTO 4 ROAD 10W-40 tinka visiems keturtakčiams motociklų varikliams (4T). Šis produktas, sustiprintas sintetinėmis alyvomis, užtikrina puikų hidrodinaminį tepimą ir puikią variklio švarą. ELF rekomenduoja aukščiausios kokybės naujos kartos ELF MOTO 4 TECH 10W-50 alyvas aukšto našumo, didelės galios varikliams. Alyva per ilgą laiką užtikrina itin didelį variklio našumą ir leidžia padidinti variklio galią. ELF MOTO 4 RACE 10W-60 užtikrina dar labiau patvaresnę alyvos plėvelę, net esant labai dideliam temperatūrų svyravimui. Visa tai labai rekomenduojama didelio našumo motociklų varikliams.
 
Atsižvelgiant į jau paminėtus reikalavimus: bendrą variklio, pavaros ir šlapios sankabos tepimą, aukštą temperatūrą, dideles variklio apsukas, ELF alyvos atitinka aukščiausius kokybės standartus: JASO MA-2 klasifikaciją, o taip pat ir variklių alyvos kokybės klases: API SJ arba SM.
 
Tiems, kurie renkasi bekelės (off-road) ir lengvuosius dvitakčius motociklus (2T), gali rinktis alyvą iš ELF alyvų gamos skirtos 2T varikliams: ELF MOTO 2 RACE, ELF MOTO 2 TECH, ELF MOTO 2 OFF ROAD arba ELF MOTO 2 SELF MIX. Renkantis alyvą dviejų taktų varikliui, labai svarbu yra nenaudoti keturtakčių variklių alyvų skirtų automobiliams, nes dviejų taktų variklio tepimo principas yra visiškai kitoks. Dviejų taktų variklio alyva į degimo kamerą yra tiekiama kartu su degalais. Alyva, kaip sunkesnė frakcija, kai degalai išgaruoja, pasilieka ant metalinių paviršių. Nusodinta alyva sukuria tepalo plėvelę. Alyva išlieka ant paviršiaus labai trumpą laiką, nes kai tik ji įkaista, ji pasidalina į mažesnes frakcijas, palengvina išgaravimą ir degimą, o vietoje jos atsiranda nauja tepimo plėvelė.
 
EKSPERTO PATARIMAI:
 
Alyva dvitakčiams varikliams 2T turi turėti tinkamą sudėtį ir specialiai tam skirtus priedus! Nenaudokite 4T alyvų vietoje tam skirtų 2T alyvų! 2T alyvos bazės ir priedai turi užtikrinti itin gerą tepimą ir pilnavertį degimo procesą, švarą variklio viduje ir prailginti variklio veikimo amžių. Pagrindiniai 2T alyvos įvertinimo kriterijai ir reikalavimai yra šie:
 • Alyvos tepimo ir valymo savybės.
 • Degimo kameros ir uždegimo žvakių švarumas (kad išvengti „tiltelio" efekto).
 • Išmetimo sistemos apsauga nuo užsikimšimo.
 • Apsauga nuo depolimerizacijos degimo kameroje (įtakoja išmetimo švarumą).
Palyginimui, keletas panašumų su 4T alyvomis, vertinant reikalavimus kokybės standartams ir specifikacijas, tačiau skirtų tik 2T varikliams:
 • API klasifikacija - simboliai: TA, TB, TC.
 • ISO-L klasifikacija - simboliai: EGB, EGC, EGD.
 • JASO klasifikacija - simboliai: FA, FB, FC, FD.
Pastaraisiais metais juntamas žymus motorolerių populiarumo augimas ir jų skaičiaus padidėjimas. Tai ypač populiaru didesniuose miestuose dėl itin didelio transporto srauto. Daugeliui motociklininkų tai tapo pagrindine priemone judėti mieste, ypač pavasario ir vasaros mėnesiais. Nepriklausomai nuo to, ar eksploatuosite žymių prekinių vardų, ar pigesnius ir paprastesnius iš Tolimųjų Rytų, būtina reguliariai atlikti jūsų transporto priemonės techninį aptarnavimą ir keisti alyvas. Nors motoroleriai dažniausiai pasižymi paprastesne konstrukcija nei motociklai, alyvas vis tiek reikia labai tinkamai pasirinkti.
 
ELF sukūrė ir ištobulino specialių alyvų asortimentą skirtų mažiems dvitakčiams miesto motoroleriams: ELF SCOOTER 2 STREET, ELF SCOOTER 2 STREET MAX ir ELF SCOOTER 2 SELF MIX. Didesniems keturtakčiams motoroleriams ir didiesiems Maxi-motoroleriams Prancūzijos gamintojas ELF rekomenduoja ELF SCOOTER 4 CITY 10W-40 ir ELF SCOOTER 4 MAXI CITY 5W-40.
 
 
21 06 2017
TOTAL stiprina bendradarbiavimą su TOYOTA

Šių metų gegužės mėnesį, Total Pietų Afrika pratesė sutartį su Toyota Pietų Afrika, pagal kurią Total dar 5-kis metus gamins ir tieks TOYOTA tinklui originalias TOYOTA GENUINE MOTOR OIL (TGNO) alyvas ir skysčius.

Toyota yra pirmaujantis gamintojas tarp OEM Pietų Afrikoje, užimantis 20% rinkos ir valdantis daugiau nei 149 vientų dilerinį tinklą šalyje. TOYOTA GENUINE MOTOR OIL alyvos yra gaminamos TOTAL Pietų Afrika gamykloje Durban mieste.

TOYOTA GENUINE MOTOR OIL alyvų verslą TOYOTA sėkmingai plėtoja jau 13 metų. Per metus kompanija užsako daugiau nei 6 milijonus įvairios pskirties alyvų, kurias ir toliau gamins ir tieks TOTAL Pietų Afrika visam TOYOTA dilerių tinklui Pietų Afrikoje, Namibijoje, Botsvanoje, o taip pat tiesiogiai Toyota Parts Distribution centrui Johanesburge.

Nuo Birželio mėnesio TOTAL Pietų Afrika tapo TOYOTA GAZOO RACING South Africa Team komandų rėmėju ralio-kroso ir ralio čempionatuose ir tieks TOYOTA lenktyniniams automobiliams TOTAL alyvas pagamintas pagal pačias naujausias technologijas. Kaip paminėjo TOTAL alyvų ir specialiųjų produktų verslo plėtros vadovas Kamil de Villiers: "dirbti su TOYTA yra malonumas ir mes tikimės, kad šis bendradarbiavimas bus labai naudingas abiems pusėms".

 

 

Šaltinis: http://www.lubricants.total.com/news/total-south-africa-strengthens-cooperation-with-toyota.html

05 06 2017
QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20

 

Pristatome naująją variklio alyvą iš TOTAL - QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20

 

Sintetinės technologijos variklinė alyva specialiai sukurta "Ford" benzininių variklių tepimui (išskyrus Ford Ka, Focus ST "ir" Focus RS). Ši variklio alyva idealiai suderinta su 1.0 L darbinio tūrio, 3 cilindrų "EcoBoost" tipo varikliais ir taip pat pilnai suderinama ir rekomenduojama visiems ankstesnės kartos benzinu varomiems Ford varikliams, kuriuose gamintojas reikalauja naudoti variklio alyvas tenkinančias Ford WSS-M2C-913-B, WSS-M2C-913-C arba WSS-M2C-925-B specifikacijas. TOTAL QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20 suteikia pačią geriausią variklio apsaugą nuo dilimo ir nuosėdų susidarymo. Dėka žemo fosforo kiekio, ši alyva puikiai apsaugo benzininių variklių deginių neutralizavimo sistemas, kurios yra itin jautrios naudojamoms alyvoms ir kurių aptarnavimas ir remontas kainuoja labai brangiai.
Lyginant su standartinėmis xxW-40 klampumo alyvomis, TOTAL QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20 padeda sumažinti degalų suvartojimą net iki 3,5%, apsaugo deginių neutralizavimo sistemas ir katalizatorius nuo gedimų. Alyvos sudėtyje esantys specialūs detergentiniai ir dispersiniai priedai užtikrina geriausią savo klasėje variklio apsaugą nuo dilimo ir nuosėdų susidarymo. Dėka labai gero takumo žemoje temperatūroje, ši alyva užtikrina itin lengvą variklio paleidimą net ir labai dideliame šaltyje. Dėka žemo klampumo, 5W-20 alyva žymiai lengviau įveikia vidinės trinties pasipriešinimą, padidina variklio galią ir tuo pačiu metu generuoja puikius degalų ekonomijos rodiklius.

 

Oficialus M111FE testas (MB) su TOTAL QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20 alyva buvo atliktas keliais etapais ir vėliau palygintas su oficialiais etaloniniais testų rezultatais. Nustatyta ir patvirtinta, kad alyva padeda sutaupyti iki 3,5% degalų lyginant su kita xxW-40 klampumo alyva.

 

Degalų taupymo gebėjimas taip pat buvo nustatytas ir atliekant oficialius FORD alyvos testus.
Ši naujoji TOTAL QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20 alyva 0,9% pagerino FORD bazinės etaloninės alyvos degalų taupymo rezultatą, testuojant FORD FOCUS 1,0L darbinio tūrio Ecoboost variklyje, prisilaikant standartizuotos naujojo Europos vairavimo ciklo matavimo procedūros nuostatų („NEDC" - New European Drive Cycle).

 

 

 

 

 

Atliekant dyzelinio variklio cilindrų paviršiaus poliravimo ir paskirstymo velenėlių dilimo testus TOTAL QUARTZ FUTURE ECOB 5W-20 alyva gerokai viršijo nustatytus leistinus ACEA normtyvus net 44%.

Patvirtinta:
• išskitinis patikimumas,
• Puiki apsauga nuo dilimo,
• Optimalus variklio ilgaamžiškumo užtikrinimas.

 

 

 

 

 

 

 

Oksidacinis stabilumas (atsparumas oksidacijai). Testas matuoja alyvos alyvos degradacijos (senėjimo) procesą, kintant klampumui ištvermės testo metu.

 

Gauti testo rezultatai patvirtino isškirtinį alyvos ilgaamžiškumą ir savybių išlaikymą per visą numatytą keitimo intervalą.

 

Išskirtinis atsparumas oksidacijai:
• Maksimakliai ilgas alyvos keitimo intervalas,
• Atsparumas senėjimui.

 

 

 

 

Tarptautiniai standartai:

• ACEA A1/B1
• API SN

OEM gamintojų patvirtinimai:

• Ford WSS-M2C-948-B. Dengia ir viršija ankstesnes: WSS-M2C-913-B, WSS-M2C-913-C ir WSS-M2C-925-B.
• Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

 

02 05 2017
Mototurizmo sprintas 2017
2017 04 29
 
Džiaugiamės prisidėję prie praėjusį šeštadienį Vilniuje vykusio tradicinio BMW Mototurizmo sprinto varžybų (MTS) 2017. Varžybų nugalėtojus apdovanojome ELF MOTO prizais.
 
Daugiau informacijos čia.
http://www.mototourism-rally.lt/mts2017vln/
 
02 05 2017
WOLF RACE

2017 05 13 - Fast Lap – WOLF RACE I etapas !

Fast Lap sukalibruotas į geriausią šou, super nuotaiką ir jūsų geriausiai praleistą Gegužės šeštadienį!
 
Paruoštas toks meniu:
 
WOLF RACE lenktynės – tai krūva sportinių bolidų, masinis startas iš vietos, kova dėl aukščiausios pozicijos. Agresyvių lenkimų, avarijų ar net „stogų" čia dažniausia nepavyksta išvengti net patiems greičiausiems ir labiausiai patyrusiems. O šiemet Wolf Race patapus oficialiam šalies žiedinių lenktynių čempionatu prie jo prisijungs ir labiausiai patyrę Lietuvos lenktynininkai, pvz. tokie kaip ralio ir žiedo meistras Ramūnas Čapkauskas, pasiryžęs kovoti visą sezoną dėl čempiono titulo.
 
RALLY FAST – geriausių Lietuvos ralio meistrų show. Tai ralistų lenktynės tarpusavyje su raliniais bolidais – ko niekada nėra buvę! Pernai metų naujovė buvo renginio vinis ir viršijo visų žiūrovų lūkesčius. Ralio automobilių kovos garantuoja geriausią malonumą jūsų jutiminiams organams.
 
TIME ATTACK – įvairiausių ir įdomiausių automobilių kova dėl sekundžių dalių įveikiant vieną trasos ratą. Būtent Time Attack metu buvo pasiektas „Nemuno žiedo" trasos rekordas – Jonas Poškus su 600 arklio galių Mistubishi EVO VIII lėčiausius ir greičiausius posūkius vidutiniškai įveikė 168 km/h greičiu! Faktas, į rekordą bus kėsinamasi ir šį kartą, o tokiu greičiu lekiantys automobiliai iš tolo kaitiną kraują.
 
KATASTROFA CUP. Crazy naujovė! Automobiliai iki 300 eurų, išprotėję vairuotojai, kurių tikslas ne visada greičiausiai pasiekti finišą tragiško nepravažumo trasoje. Kai kuriems svarbiausia išradingiau atrodyti rikiuotėje. Nenustebkite ant automobilio kapoto pamatę užmautą lėlės galvą, o gal net vibratorių vietoje markės ženkliuko. Čia viskas katastrofiškai klaiku.
 
ŠERYKLOS naktinis driftas – įvairiaspalvėmis lemputėmis apsidabinę drifto automobiliai, specialiai apšviesta drifto trasa, scena su lazeriais ir geriausi vakarėlio DJ SWIX ir MeCool padarys geriausia auto bardaką kokį esate mate. Šitai garantuojame.
 
Kiekvienam lenktynių svečiui paruoštos lokacijos:
 
– Ąžuolo žiūrovų zona. Wolf Race lenktynių metu čia vyksta agresyviausi lenkimai legendiniame Ąžuolo posūkyje, o nuo čia matosi didžiausia dalis trasos;
 
– Paddock – tai dalyvių parkas, į kurį įleidžiami visi norintys. Čia galėsite pakalbinti lenktynininkus ir galbūt pasimatuoti lenktynininko sportinę sėdynę!
 
– Starto tribūna. Čia galėsite pamatyti daugiau nei 30 galingų Wolf Race automobilių startą ir pirmąjį posūkį, į kurį išsitenka ne visi dalyviai...
 
– Katastrofa Cup trasa. Katastrofiškai prastas laikas startuoti yra 13 val. 13 min., bet tik ne Katastrofai – jos trasą ir crazy dalyvius rasite netoli anapus „Ąžuolo" žiūrovų zonos tribūnų.
 
– Maistas. Mums rūpi skanus maistas, todėl po visą trasą (pagrinde dalyvių zonoje, prie Ąžuolo ir Starto tribūnų) išsidėstę įvairiausių skonių virtuvių restoranėliai ant ratų.
 
– Vaikų batutų zona. Vyresnius galėsite paleisti ponui Rykliui į nasrus, o jaunesnius linksmins Pimpačkiukų batutas.
 
Daugiau http://www.fastlap.lt/
27 04 2017
Tepalų kainos auga

Alyva brangsta! Gamintojai ir vėl didina kainas!

Jau viešai apie alyvos produktų kainų augimą paskelbė Valvoline, Shell, BP-Castrol, ExxonMobil, Chevron ir kiti gamintojai. Deklaruojama, kad kainos yra didinamos vidutiniškai 3-9 procentiniais punktais, tačiau kai kurioms prekėms pokytis gali siekti net iki 15-20 procentinių punktų ir daugiau.
Tikėtina, kad alyvų kainos gali būti didinamos etapais, todėl kiek pabrangs alyvos produktai galutiniam vartotojui šiuo metu prognozuoti ganėtinai sudėtinga.
Alyvos kaina Lietuvoje pastaraisiais metais nesikeitė, o kartais net ir mažėjo dėl didelės pasiūlos ir konkurencijos. Tačiau šiuo metu alyvos tiekėjai Lietuvoje neturi kito pasirinkimo ir taip pat bus priversti kelti produktų kainas.
Alyvos pardavėjams ir naudotojams reiktų suskubti, jei norima įsigyti alyvos žemesnėmis kainomis. Toks sprendimas gali leisti daugiau uždirbti ar sutaupyti. 
 
 
Šaltiniai:
http://pubs.lubesngreases.com/lubereport/17_17/lubricants/Two-More-to-Raise-Finished-Lube-Prices-11943-1.html?ET=lubesngreases:e754:32700a:&st=email
 
https://jobbersworldblog.com/2017/02/21/d-a-lubricant-announces-lubricant-price-increase/
 
12 04 2017
Alyvos akademija 2017-04-19
Alyvos akademija
Lengvųjų automobilių
techninės priežiūros ir remonto centrams
 
"Ateities" automobilių reikalavimai alyvai.
Su kuo susidursime jau šiandien?
 

Data       2017 m. balandžio 19 d.

Vieta      Toyota automobilių centras Žalgirio g. 122, Vilnius

Pradžia   09:15 val.

Programa:

09:00 - 09:15 Dalyvių registracija. Kava.

09:15 - 10:15 Alyva-sudėtingas inžinerinis gaminys. Pagrindiniai alyvos pasirinkimo rodikliai.

10:15 - 11:15 Naujausi automobilių OEM reikalavimai alyvai ir kaip tinkamai pasiruošti naujovėms (0W-16, VAG 508/509, EcoBoost ir t.t.).

11:15 - 11:45 Alyvos atliekos. Reikalavimai techninės priežiūros ir remonto centrams, alyvos atliekų tvarkymo galimybės.

11:45-12:30 Kava, diskusija.

Ar tikrai jau viską žinai apie alyvą? Kiek alyvos rūšių reikia turėti lengvųjų automobilių servise? Universali alyva – ar tikrai tokia galima? Automobilių originalios įrangos gamintojų reikalavimų alyvai pokyčiai. OEM tyrimai ir patvirtinimai. Kiek jie svarbūs? Alyvos atliekų atsikratymo problemos ir jų sprendimų būdai. Į šiuos ir daugelį kitų svarbių autoservisams klausimų atsakys:

Lektoriai: WOLF Oil Corporation (Belgija) – alyvos transportui ir pramonei gamintojos, veikiančios 4 žemynuose, 90 šalių, turinčios daugiau kaip 60 metų patirtį – atstovai Karel Supre (Belgija) ir Julia Dubovitskaia (Belgija), UAB „Autotrade" tepalų grupės vadovas Evaldas Spirikavičius, ekologijos specialistai.

Kaina 25 eur.
Registracija ir detalesnė informacija alma@autotrade.lt, (8 5) 2109180.
Vietų skaičius ribotas.

 

28 03 2017
Ar reikia keisti variklio aušinimo skystį?

Ką būtina žinoti apie automobilio aušinimo skystį? Ar gali aušinimo skystis būti variklio gedimo priežastimi? Ar būtina ir kokiu periodiškumu privaloma pasikeisti automobilio aušinimo skystį? Apie viską laidoje Keliai. Mašinos. Žmonės pasakoja mūsų ekspertai Algirdas Seilius ir Evaldas Spirikavičius.

  

26 03 2017
WOLF SCHOOL 2017
26 03 2017
 
LENKTYNINKŲ MOKYKLA „WOLF SCHOOL" SUGRĮŽO: APIE TECHNIKĄ, SAUGUMĄ IR PINIGUS
 
Naujasis „Autoplius.lt Fast Lap" sezonas prasideda nuo ISM Vadybos ir ekonomikos Universitete įvykusio „Wolf School" seminaro. Prieš dvejus metus įvykęs pirmas toks seminaras sudomino daugiau nei porą šimtų sporto fanų iš visos Lietuvos. Garsiausi automobilių sporto vardai tada pasakojo apie mentalinį pasirengimą lenktynėms. Šiemet universiteto salėje netilpo visi norintys.
 
 
„Autotrade" specialistai Evaldas Spirikavičius ir Algirdas Seilius trečiajame kurse „Variklių alyva automobilių sporto pasaulyje" pasakojo apie svarbiausius variklio skysčius, kaip nepasiklysti plačiame produktų pasaulyje ir kaip varikliui padėti laimėti lenktynes.
 
 
 
Plačiau apie renginį skaitykite čia
13 03 2017
ELF MOTO gama jau prekybos tinkluose!

13 03 2017

Prekybos tinklas MAXIMA pasirinko ELF MOTO gamos produktus. Nuo šiol alyvą didelio galingumo keturtakčių motociklų varikliams su neatskirtomis pavarų dėžėmis ir panardinta sankaba ELF MOTO 4 TECH 10W50 4L ir ELF MOTO 4 ROAD 10W40 4L, bei purškiamą plastinį tepalą motociklų grandinėms ELF MOTO CHAIN LUBE 0.4kg lengvai įsigysite didžiausiuose MAXIMA prekybos vietose: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos AKROPOLIUOSE, bei MAXIMA Bazėse.

 

02 03 2017
Naujas buveinės adresas
Pranešame, kad pasikeitė UAB „Autotrade" biuro adresas. Nuo šiol mus rasite: Verkių g. 34A (2 laiptinė, III aukštas), LT 08221 Vilnius. Išsamesnė informacija teikiama telefonais: +370 5 2109180, +370 687 33072 arba elektroniniu paštu: office@autotrade.lt

Kiti rekvizitai:
UAB „Autotrade"
Įk 121156135
PVM mokėtojo kodas LT21156135
A/s LT517044060000172131, AB SEB bankas, kodas 70440

02 01 2017
Dėl atsiskaitymo banko kortelėmis
Nuo 2017 01 01 UAB Autotrade centriniame sandėlyje Dariaus ir Girėno g. 143 (buv.99), Vilniuje už prekes galima atsiskaityti ir banko kortelėmis. Elektroninio atsiskaitymo galimybę įdiegė AB „SEB bankas". Galimybė atsiskaityti elektroniniu būdu leis mums ne tik pakelti klientų aptarnavimo kokybę į aukštesnį lygį, bet ir užtikrinti piniginių srautų saugumą, bei supaprastinti lėšų apskaitą. Aptarnaujamos visos ES ir ne ES šalių MASTERCARD, MAESTRO ir VISA debeto, kredito bei verslo kortelės.
01 01 2016
Kaip išsirinkti tinkamą alyvą?

07 01 2017

LRT laidoje „Keliai.Mašinos.Žmonės." UAB „Autotrade" generalinis direktorius Edgaras Suchodolskis ir Tepalų grupės vadovas Evaldas Spirikavičius atkreipė žiūrovų dėmesį, kaip svarbu išsirinkti tinkamą variklio alyvą ir ką reikia žinoti ją renkantis. Alyva – sudėtingas inžinerinis produktas. Kokybiška alyva prailgins automobilio tarnavimo laiką, blogai parinkta ar nekokybiška alyva gali atnešti nemažai nuostolių.

Plačiau informacija LTR.LT ir DELFI

 

11 08 2016
Le Mans nugalėtojas Alpine A460

24 valandų trukmės Le Mans automobilių lenktynės vykusios birželio pabaigoje sutraukė daugiau kaip 300 000 žiūrovų. Šios legendinės varžybos yra ilgiausiai trunkantis Pasaulio ištvermės čempionatas.
LM P2 kategorijoje dalyvavo kaip visada daug šioms lenktynėms atsidavusių varžovų. Po 19 automobilių patekusių į sarašą 2015 metais, atrankos komitetas atrinko ne daugiau kaip 22 varžovus.
Suprojektuotas ir sukonstruotas ORECA Technology - Alpine A460 Signatech-Alpine bolidas užėmė garbingą vietą ant viršutinio prizininkų podiumo laiptelio, o Alpine-Signatech 36 numerio gerbėjai sveikino Nicolas Lapierre, Stéphane Richelmi ir Gustavo Menezes.
Automobilis, varomas ELF sportiniu kuru ir naudojantis ELF HTX 850 variklio alyvą buvo itin efektyvus ir labai patikimas. Dėka automobilio efektyvumo, ELF Racing produktų ir trijų talentingų vairuotojų indėlio, komanda laimėjo šias lenktynes ir čempionų podiumas nusidažė mėlyna spalva!!!
Negana to, Alpine Signatech komanda sudavė dar vieną smūgį varžovams, kai 2016 metų liepos 24 dieną Vokietijos Nürburgring trasoje laimėjo ketvirtąjį FIA WEC etapą.
Po 6 valandų Spa-Francorchamps trasoje ir 24 valandų Le Mans lenktynėse sėkmės, komanda Alpine Signatech tapo LM P2 čempionato lyderiais ir dar labiau padidino atotrūkį nuo varžovų.
Varom!

Parengta pagal ELF Racing Fuels and Lubricants/Total ACS pateiktą informaciją.

20 07 2016
WOLF OFFICIALTECH 0W20 LL FE
WOLF OIL CORPORATION vieni iš pirmųjų alyvų ir tepalų gamintojų jau pasiruošusių sutikti naujausias VW specifikacijas VW 508.00/509.00, kurios yra skirtos visiškai naujiems VW/AUDI varikliams: 2.0 TFSI 140 kW ir 3.0 TDI CR 160 kW. Kadangi šiems varikliams reikia visiškai naujos, aukščiausios technologijos variklio alyvos, WOLF sukūrė WOLF OFFICIALTECH 0W20 LL FE. Alyva jau galima įsigyti nuo 2016 metų Liepos mėnesio antros pusės.
 
pagrindiniai WOLF OFFICIALTECH 0W20 LL LE privalumai:
 • Degalų ekonomija didesnė nei 4% laikantis numatytų aptarnavimo instrukcijų,
 • Prailgina variklio tarnavimo laikotarpį ir išlaiko deginių išmetimo sistemos efektyvumą;
 • Suteikia išskirtinę švarą variklio viduje, apsaugą nuo dilimo ir užtikrina ilgaamžiškumą.
 • Ženkliai sumažina CO2 deginių emiiją.
 
Pastaba: WOLF OFFICIALTECH 0W20 LL LE gali būti naudojama tik tiems varikliams, kuriems gamintojas nurodo naudoti VW 508.00/509.00 specifikacijų alyvas. Ši alyva nėra tinkama naudoti ankstesnės kartos VW/AUDI varikliuose.
 
03 06 2016
ELF TURBO REF
TOTAL ACS pristatė naują bešvinį sportinį benziną ELF TURBO REF, specialiai sukurtą turbininiams 4-takčiams lentyninių automobilių varikliams. Naujasis benzinas atitinka visus FIA Appendix J reikalavimus. ELF TURBO REF buvo sukurtas specialiai Turbo R5 klasės automobiliams, glaudžiai bendradarbiaujant su PEUGEOT SPORT kompanija. Dėka plataus specifinių junginių panaudojimo, išgaunamas didžiausias variklio galingumas ir užtikrinamas jo patikimumas. Testų rezultatai parodė, kad esant 5300 sūkių per minutę, Turbo R5 klasės variklio galia padidėja net 4,5%. Naujasis benzinas ELF TURBO REF užtikrina optimalų energijos kiekį, maksimalų atsparumą detonacijai, gerą įsiurbiamo degaus mišinio aušinimą ir itin greitą mišinio degimo greitį, kas gerokai padidina variklio galią esant tiek žemiems, tiek ir aukštiems variklio sūkiams. Platesnė techninė informaciją mūsų tinklapio skliltyje produktai sportui.
 
 
 
19 05 2016
ASTON MARTIN bendradarbiaus su TOTAL

Prabangių Didžiosios Britanijos sportinių automobilių gamintojas "Aston Martin" ir tarptautinė Prancūzijos energetikos bendrovė TOTAL pasirašė globalaus bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią TOTAL tampa "Aston Martin" partneriu 2016 ir 2017 metais, bei tieks savo gaminamas alyvas ir tepalus ne tik "Aston Martin" gamyklai, bet ir išskirtinės klasės britų automobilių sporto padaliniui - "Aston Martin Racing".
TOTAL įsipareigojo visapusiškai remti "Aston Martin Racing" viso "FIA Pasaulio Ištvermės Čempionato" (ang. FIA World Endurance Championship, toliau - WEC) metu ir tampa oficialiu "Aston Martin Racing" alyvų ir tepalų tiekėju bei techniniu partneriu.
Visi trys "Aston Martin V8 Vantage GTE" automobiliai, pristatyti šių metų WEC, lenktyniaus, naudodami tik TOTAL prekinio ženklo alyvas ir tepalus. Tuo tarpu TOTAL jau ne tik "Formula-1" varžybose sumontuos savo mobiliąją laboratoriją ir suteiks techninę pagalbą su specialiai tam deleguotu inžinieriumi kiekvieno WEC lenktynių etapo metu.
Kompanijos kartu taip pat tirs energetikos milžinės TOTAL gaminamų "Excellium" produktų įsisavinimą ir tolesnio panaudojimo galimybes.
TOTAL kuria ir gamina premium klasės, aukščiausios kokybės ir geriausių techninių specifikacijų alyvas, tepalus, skysčius bei specialius priedus. Įmonė sukaupusi 45 metų patirtį naftos produktų tyrimų ir kūrimo bei automobilių sporto srityse.
"Mes didžiuojamės, kad mūsų įmonė, TOTAL, kurioje dirba 250 mokslininkų, glaudžiai bendradarbiaudama su "Aston Martin", galės prisidėti prie jų sėkmingos lenktynių istorijos. Būdami aistringi entuziastai, mes keliame technines idėjas į naujas aukštumas ir esame laimingi, galėdami pasidalinti jomis su tokiu legendiniu prekiniu ženklu kaip "Aston Martin". Džiaugiamės galimybe pasiūlyti "Aston Martin Racing" savo produktus, paramą ir technines žinias." - sako Pierre Duhot, TOTAL LUBRIFIANTS automobilių padalinio generalinis direktorius.
"Aston Martin yra pasaulinės reikšmės premium kategorijos prekės ženklas, todėl mums yra labai svarbu ir toliau dirbti tik su pačiais geriausiais pasaulyje. Mes pažįstame TOTAL kaip automobilių degalų ir tepimo medžiagų gamybos lyderį ir labai tikimės, kad šis bendradarbiavimas su TOTAL leis mums pasiekti sėkmę tiek lenktynių trasose, tiek ir kasdienėje veikloje." - tvirtina David King, "Aston Martin" vice-prezidentas ir specialiųjų reikalų vadovas.

Šaltinis "Fuels and Lubes Daily", 2016 gegužės mėn. 11 d.

18 04 2016
MAZDA ORIGINAL OIL

MAZDA ORIGINAL OIL alyvos ir vėl mūsų prekių asortimente.

 

14 03 2016
Naujas sandėlio adresas

Vilniaus miesto savivaldybės adresų registras „įvedė tvarką“ ir pakeitė mūsų sandėlio juridinį adresą iš Dariaus ir Girėno g. 99 į Dariaus ir Girėno g. 143. Savivaldybė įsipareigojo iškabinti naujus numerius. Pakeisti ir kitų šalia esančių pastatų adresai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir mielai lauksime jūsų atvykstnt.

01 10 2015
ELF žieminis langų plovimo skystis -22˚C

Pristatome šio sezono naujieną ELF produktų gamoje - žieminį langų plovimo skystį automobiliams. Produktas jau yra paruoštas naudojimui ir skirtas automobilių stiklams ir žibintams plauti, įskaitant ir plastikinius, bei ksenoninius žibintus. Puikiai pašalina nešvarumus, suteikia gerą matomumą ir nepalieka dryžių bei dėmių. Gerai apsaugo purkštukus nuo užšalimo, bei stiklo apledėjimo. Tinka vėduokliniams purkštukams. Saugus dažams, chromui, plastikui. Apsaugo valytuvų šluoteles, išsaugo jų lankstumą. Nesąlygoja žibintų lęšių deformacinių įtrūkimų.

23 06 2015
Tapkite autorizuotu WOLF alyvos platintoju
Mes nelaikome savęs tik alyvos tiekėjais. Mes manome, kad turėtume būti automobilių srities profesionalų partneriais ir kartu rasti sprendimus susijusius su šiandienos ir ateities automobilių aptarnavimo verslu. Vienintelis būdas tai padaryti – bendradarbiauti. Mes čia tam, kad padėtume augti gausiai mūsų partnerių bendruomenei.
Šiandien savarankiškai veikiantiems autoservisams nėra lengva. Jie priversti konkuruoti su stambiomis OEM (OĮG) asociacijomis ir grupėmis arba paklusti autodetalių grupių diktuojamoms sąlygoms. Be to, darosi vis sunkiau prisitaikyti prie tepamųjų skysčių ir atsarginių detalių rinkų naujovių.
 
Mes suprantame susidariusią padėtį ir nesnaudžiame. Specialiai veikiantiems savarankiškai autoservisams ir mažmeninės autodetalių prekybos taškams WOLF OIL CORPORATION sukūrė inovatyvią koncepciją, kuri buvo pristata parodoje „Automechanika 2014". Pasinaudodami šia pristatyta koncepcija autoservisams ir mažmeninei prekybai, pritaikėme jį mūsų rinkai ir siūlome tapti kuriamo WOLF platintojų tinklo dalimi.

Koncepciją sudaro keturios dalys:

Pirmiausia koncepcija nukreipta į autoserviso ar parduotuvės įvaizdžio gerinimą. Taigi, mes siūlome visą įvaizdžio paketą, pritrauksiantį didesnį klientų srautą, pagerinsiantį autoserviso ar parduotuvės įvaizdį ir patikimumą, užtikrinantį didesnį produktų matomumą parduotuvės viduje ir išorėje. Pritraukti klientus padės ir aiškios komunikacijos priemonės šalies mastu, klientų pritraukimo ir lojalumo programos.
Antra, suteikiamos techninės ir komercinės pagalbos priemonės, skirtos kelti žmonių kvalifikaciją, užtikrinti profesionalų darbą ir aptarnavimą. Taigi mes suteikiame techninius mokymus(I ir II lygio), konsultacijas naudotos alyvos tyrimui ar atliekų sutvarkymui, pagalbą atrenkant asortimentą ar optimizuojant sandėlį.
 
Trečia, didelis dėmesys skiriamas aptarnavimo kokybei. Tinklo koncepcija apima bendros klientų aptarnavimo politikos kūrimą, organizuojant personalo mokymus ir suteikiant priemones organizuoti darbus, pavyzdžiui specializuota programinė įranga serviso darbams planuoti.
 
Ketvirta, itin svarbus tinklo ateities tikslas yra sukurti stiprią ir didelę derybų galią turinčią pirkimo grupę, galinčią gauti geriausius rinkoje partnerių pasiūlymus bei gebančią derėtis su pagrindiniais tiekėjais dėl kitų reikiamų prekių kainų.

Kokia koncepcijos nauda?

Galutinis mūsų mažmeninės prekybos koncepcijos tikslas – padėti parduotuvės savininkui pagerinti mažmeninės prekybos taško įvaizdį, sustiprinti savo finansinį stabilumą, bei užmegzti stipresnį ryšį su klientais ir tapti jų partneriu, ne tik tiekėju. Tuo tarpu savininkai gali ramiai sutelkti dėmesį į savo pagrindinį verslą.

Praktinė pagalba

1) Techniniai mokymai ir palaikymas suteikia autoserviso darbuotojams galimybę tinkamai konsultuoti klientus, o palaikymas leidžia susikoncentruoti į esminius verslo aspektus.

a. Mokymai: Wolf gamintojo mokymai bei vidiniai, skirti darbuotojams, atskleidžiantys, kaip svarbu automobiliui parinkti tinkamą tepamąjį skystį. Ateityje koncepcija pradės organizuoti kitų tiekėjų produktų techninius mokymus, taip didinant keliant kvalifikaciją ir profesionalumą jų darbe.
b. Techninis palaikymas: konsultacijos, produktų parinkimas, techninių klausimų analizė, naudotos alyvos tyrimai esant poreikiui bei konsultavimas ir pagalba organizuojant atliekų tvarkymą.
 
2) Aptarnavimo kokybės tobulinimas nukreiptas į klientų pasitenkinimą, grįžtamąjį ryšį ir procesų tobulinimą. Tai mūsų ateities tinklo vystymo perspektyva:

a. bendra kokybės politika apimanti nuolatinį vidinių procesų ir klientų aptarnavimo tobulinimą.
b. į klientų aptarnavimą, pardavimus, ryšių su klientais palaikymą nukreipti mokymai.
c. programinė įranga skirta serviso darbui planuoti ir ryšiams su klientais palaikyti.
d. sukurti lojalumo programą skirtą didinti grįžtančių klientų skaičių ir jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.
 
3) Koncepcija padeda autoserviso savininkui pagerinti prekės ženklo matomumą ir žinomumą bei siekia užtikrinti didesnį klientų srautą.

a. Įvaizdžio paketas ir komercinės priemonės: tokios kaip iškabos, kombinezonai, alyvos spinta bei stiprios komunikacijos priemonės, padedančios pritraukti klientus. Pradžioje suteikiama galimybė išskirtinėmis sąlygomis įsigyti pradinį reklaminių ir įvaizdžio gaminių paketą (Lentelė 1). Visu bendradarbiavimo laikotarpiu renkami taškai, kuriuos ir toliau galima keisti į papildomus reklaminius gaminius ar komercines priemones.
b. Centralizuotas internetinis tinklapis su žemėlapiu, aprašantis tinklo privalumus, pristatantis naujienas ir produktus bei padedantis nukreipti klientų srautą į artimiausią tinklo tašką Lietuvoje.
c. Reklama: koncepcijos tikslas populiarinti tinklus ir didinti žinomumą šalyje, taigi bus investuojama į marketingines priemones renginiuose, spaudoje, internete, tuo pačiu populiarinant WOLF prekinį ženklą bei visą tinklą.
 
4) Finansinė nauda

a. Išskirtinės sąlygos įsigyti produktus bei specialūs partnerių pasiūlymai.
b. Ateities tikslas: suburti nepriklausomų servisų pirkimų grupę, bendrai derantis dėl nuolaidų su auto detalių tiekėjais.
 
Koncepcija iliustruoja mūsų nuolatines pastangas padėti automobilių rinkos profesionalams sėkmingai dirbti.
 
 

Reklaminiai gaminiai

Kiekis

Standartinė kaina, Eur

Remonto dirbtuvių koncepcija:

1

348,00 €

-    1 pastatoma vidaus arba lauko reklama

-    1 pritaikyta lauko reklaminė iškaba (75x200cm)

-    1 metalinis prekių stelažas

-    1 išvyniojamas reklaminis tentas

-    1 vinilinė reklaminė vėliava

-    4 darbiniai kombinezonai

WOLF tušinukai

20

12,00 €

WOLF pakabukai

10

9,00 €

WOLF kepuraitės

10

29,00 €

WOLF Polo marškinėliai

10

8,00 €

WOLF Lipdukų rinkinys (300x100mm x 10; 450x260mm x 5; 900x520mm x 4

19

12,00 €

ESP Produktų plakatas

1

1,00 €

Alyvos keitimo lipdukai

1000

17,00 €

Alyvos parinkimo katalogas

1

6,00 €

 VISO:

442,00 €

 
 

Susidomėjote?

Kreipkitės į artimiausią atstovybę ir regiono vadovas suteiks Jums daugiau informacijos.

 

12 06 2015
ELF RACE 102 - tikras sportinis kuras kiekvienam!

 

Pristatome šios vasaros naujieną ELF RACE 102 – tikras sportinis kuras kiekvienam beveik už degalinės kainą.

ELF RACE 102 yra bešvinis portinis benzinas sukurtas visų tipų lenktynėms. Šis kuras visapusiškai patenkins lūkesčius kaip tų vartotojų, kurie dėl ekonominių sumetimų savo sportiniams automobiliams iki šiol naudojo degalinėse įsigytą A-98 benziną. Tačiau pagrindinis skirtumas tas, kad ELF RACE 102 užtikrins jiems ypatingai aukštą kokybę, efektyvumą ir patikimumą lenktynėse. Šis benzinas nėra oficialiai patvirtintas FIM ir FIA reglamentuose.
Rekomenduojamas naudoti visiems 4-takčiams didelės galios atmosferiniams ir turbo varikliams, sureguliuotiems pagal A-98 markės bešvinio benzino degimo parametrus, o taip pat ir 2-takčiams varikliams.
ELF RACE 102 taip pat puikiai tinkamas naudoti tiek gatvės lenktynėms, tiek ir normaliam kasdieniniam važiavimui. Ypač rekomenduojamas didelės galios sportiniams automobiliams eksploatuojamiems miesto sąlygomis: AMG, Brabus, Ferrari, Maserati, Porsche. Todėl graži 50L talpos metalinė statinė su rankenomis, papuošta ELF Racing logotipiais galėtų tapti puikia tokius automobilius parduodančių bendrovių dovana kiekvienam High-Performance Car automobilio pirkėjui!
• Oktaninis skaičius: RON >102 / MON >88
• Deguonies kiekis: 3,5%

Tikras ELF sportinis benzinas ELF RACE 102 už beveik standartinių degalų kainą! Puiki dovana jūsų automobiliui!

03 02 2015
TOTAL QUARTZ ir RUBIA produktai jau mūsų asortimente

 

Autotrade ir toliau sėkmingai plečia savo siūlomų produktų asortimentą. Praplėtę savo bendradarbiavimo sutartį su TOTAL LUBRIFIANTS gavome teisę platinti pilną TOTAL QUARTZ ir TOTAL RUBIA produktų gamą, taip praplėsdami lengvųjų ir krovinių automobilių variklinių alyvų segmentą šalia jau sėkmingai platinamų ELF ir Wolf produktų. 
Rinkdamiesi TOTAL QUARTZ bei TOTAL RUBIA alyvas galite būti tikri dėl aukščiausios produktų kokybės, kurią garantuoja TOTAL nuolatinis dėmesys tyrimams ir produktų tobulinimui. Tai kokybės garantija, kad TOTAL produktai:
 • apsaugos variklį nuo dilimo, mažindami trintį ir koroziją
 • sumažins variklio tikimybę perkaisti
 • užtikrins kompresiją cilindruose ir maksimalią variklio galią
 • užtikrins variklio švarą, neleisdami susikaupti nuosėdoms
 • sumažins kuro suvartojimą ir CO2 emisiją
 
Išskirtinai pirmiems klientams, užsakantiems TOTAL alyvas iš anksto, taikome geriausios kainos garantiją, tad susisiekite su mumis.

 

 

28 01 2015
Autotrade asortimentą papildė naujas gamintojas - ADDINOL

ADDINOL pradžia skaičiuojama jau nuo 1936 metų, kai buvo įkurta Lützkendorf mineralinės alyvos gamykla Krumpa mieste, Vokietijoje. Nuo to laiko įmonė išaugo iki vienos didžiausių naftos perdirbimo gamyklos bei kuro, alyvų ir tepalų gamintojos Vokietijoje. Šiandien ADDINOL specializacija – itin aukštos kokybės, naujausių technologijų alyvos ir tepalai.
ADDINOL produktų katalogą sudaro virš 600 aukštos kokybės alyvų nuo variklinių iki labai plataus industrinių tepalų gamos bei specialių naujausių technologijų produktų.
Visame pasaulyje ADDINOL žinomi dėl aukštos produktų kokybės, know-how žinių, paslaugų spektro ir svarbiausia dėl visiško ADDINOL patikimumo.
AUTOTRADE pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su ADDINOL ir savo klientams galės pasiūlyti dar platesnį itin kokybiškų produktų pasirinkimą įvairiems mechanizmams. 

Daugiau informacijos apie gamintoją tinklapyje: http://www.addinol.eu/

30 12 2015
Alyva taupo degalus - mitas ar tikrovė? Kaip tai patikrinti?
Alma Žilevičienė
 

Alyva taupo degalus - mitas ar tikrovė? Kaip tai patikrinti?

Kaip sutaupyti degalų?

Nujieji automobiliai, įgyvendinant ekologinius CO2 emisijos ir degalų mažinimo reikalavimus, gaminami daug ekonomiškesni. Tobulinamas automobilio dirbtinis intelektas, optimizuojama variklio konstrukcija. Daug pasiekta, tačiau transporto kompanijų sąnaudose degalai vis dar sudaro vieną didžiausių dalių.
Galbūt todėl rinkoje pasirodė įvairių prietaisų ir cheminių preparatų, kurie, kaip teigiama, taupo degalus: degalų degimo aktyvatoriai, magnetai, apsukų reguliatoriai, jonizatoriai, priedai degalams, alyvai ir pan. Išmėginusieji dažnu atveju nepamato žadėtų rezultatų ir nusivilia. Neretai ir moksliniai straipsniai paneigia šių degalus taupančių bei variklio efektyvumą didinančių priemonių veiksmingumą. Bandymai parodo, kad jos gali būti net žalingos, nes nėra patvirtintos automobilių gamintojų ir pritaikytos konkrečiam automobiliui.
Tepimo preparatų specialistai siūlo degalus taupančią alyvą, kaip vieną iš patikimiausių priemonių. Tik ar tikrai alyva gali sutaupyti degalų? Kiek ir kaip tai pamatuoti? Kad atsakyti į šiuos klausimus buvo paskelbtas vežėjų eksperimentas: Ar alyva sutaupo degalų?
 

Leisti vogti – ar tikrai tai naudinga?

UAB „Autotrade", eksperimentui pateikusi transporto kompanijoms degalus taupančią alyvą, susidūrė su skepticizmu dėl jų anksčiau išmėgintų degalų taupymo priemonių neefektyvumo ir netikslios degalų sunaudojimo apskaitos. Nerašytas vairuotojų atlyginimo papildymas „pavogtais degalais" – tai iki skausmo aktuali problema ir darbuotojams, ir vadovams. Vieni stengiasi kuo daugiau „sutaupyti", kiti bijo „gaudyti". Deja, pralošia visi. Netaikomi šiuolaikiški ir efektyvūs degalų taupymo instrumentai, įmonė prarandą galimą pelną, vairuotojai pastoviai dirba stresinėje „Vagie, kepurė dega " aplinkoje. Jau daugiau kaip 20 metų alyvą Lietuvai tiekiančios įmonės vadovas Gintautas Ignotas sako: „Siekiant išgyventi aršioje konkurencinėje aplinkoje būtina daryti esminius sprendimus. Verslas, pagrįstas „oficialios vagystės" mechanizmais, gyvena pastovioje rizikoje, kuri galų gale nepasiteisina. Prarandamas pelno augimas, galimybė tapti „išmaniu" ir taupiu. Visgi tam, kad pradėtume analizuoti situaciją, ieškoti sprendimų išlaidų taupymui, turime labai aiškiai apsibrėžti ką norime žinoti ir kryptingai rinkti duomenis."
UAB „Lekpas" transporto kompanijos vadybininkas Sigitas Miniotas pastebi: „Neabejotinai vertinamas sąžiningas, profesionalus vairuotojas. Jo ekonomiškas ir saugus vairavimas – taip pat įmonės sėkmės garantas. Svarbus jo protingas transporto priemonės valdymas, nes ne visada ekonomiškas vairavimas yra saugus, o saugus – ne visada ekonomiškas. Transporto kontrolė būtina. Ir ne tik dėl nesąžiningų vairuotojų, bet ir siekiant sutaupyti bei pasirinkti teisingus tiekėjus, laiku pristatyti krovinius, tinkamai vykdyti klientų užsakymus"
 

Ateina laikas „išmaniai" transporto kontrolei

Lietuvoje daugėja transporto įmonių, taikančių naujausius telemetrinius sprendimus transporto kontrolei. Dėka jų galima stebėti tokius parametrus, kaip degalų kiekis bake, degalų suvartojimas, degalų įpylimo laikas ir kiekis, degalų nupylimo laikas ir kiekis, nuvažiuotas kelias, judėjimo laikas, stovėjimo laikas, judėjimo greitis, variklio darbo laikas, variklio apsisukimai, tinklo įtampa. Esant sisteminei transporto kontrolei, jau galima vertinti degalų sutaupymo priemones, pamatuoti jų efektyvumą.
Telemetrinius transporto kontrolės sprendimus teikiančios UAB „Simbiotecha" direktorius Gintaras Gintautas tvirtina: „Renkantis sistemą svarbiausi privalumai: neribotas pasiekiamumas internetu ir lankstumas ją pritaikant bei kaupiamų duomenų kiekis".
Telemetriniai kontrolės sprendimai užtikrina papildomą saugumą vairuotojui, transporto priemonei ir kroviniui. Tai patogi priemonė kontroliuoti savo transporto parką, apskaityti sąnaudas bei visada po ranka turėti sukauptą transporto duomenų archyvą. Ateina laikas siekti „išmanumo".
 

Degalus taupanti alyva – kas tai?

Alyvos pardavėjai beveik visoms žemesnio klampumo alyvoms deklaruoja degalų taupymo savybę. Skystesnė alyva lengviau įveikia trintį ir pasipriešinimą, todėl lengviau ir efektyviau dirba variklis. Tai elementari fizika. Tačiau kiek degalų tokia alyva sutaupo? Kaip tai pamatuoti ir įrodyti?UAB „Autotrade" produktų deparamento direktorius Algirdas Seilius pataria: „Realiai degalus padedanti sutaupyti „Fuel economy" alyva yra ne tik žemesnio klampio. Tokia alyva gaminama naudojant patentuotą ELF ir Total tehnologiją. Klampumo modifikatorių dėka ji sukuria ypatingai atsparią mechaniniam kirpimui ir oksidacijai alyvos plėvelę. Specialūs priedai suteikia dar didesnį klampumo stabilumą ir išlaiko jį nepakitusį per visą eksploatacijos laikotarpį. Degalų sutaupymo faktą patvirtina sertifikatai, kurie išduodami tarptautinių sertifikavimo organizacijų tik po ilgų bei tikslių bandymų ir tik nustačius ryškų efektyvumą. Alyva, neturinti šio sertifikato, gali sutaupyti, bet greičiausia tiek mažai, kad rezultato galite ir nepastebėti."
Specialistai pataria naudoti kokybišką, sertifikuotą degalus taupančią alyvą ne tik varikiui, bet ir visiems transmisijos agregatams. Žymiausi alyvos gamintojai, pasitelkę naujausius tribologinius sprendimus ir tyrimus, modeliuodami mechanizmų tepimo procesą ekstramaliomis sąlygomis, kuria naujus ir sudėtingus tepimo produtus, padedančius sumažinti trinties nuostolius, dėvėjimąsi ir mechanizmų gedimo pavojų. Gerinama bazinė alyva, parenkami naujausi jos priedai. Skirtingos kokybės alyvos pasipriešinimas trinčiai (įtaka dilimui) gali skirtis net iki 80 proc., alyvos keitimo intervalai – net 2 kartus. Deja ne visada atsakingi už technikos priežiūrą išsiaiškina alyvos techninius privalumus ir jos kokybinius parametrus. Nekokybiška ar netinkamai parinkta alyva gali būti mechanizmų detalių greitesnio susidėvėjimo ar net gedimų priežastimi. Jei neatliekami sisteminiai technikos parko tyrimai, tikrosios didėjančių išlaidų ir gedimų priežastys lieka neaiškios.


Sutaupyta daugiau nei tikėtasi

Paskelbusi vežėjų eksperimentą: „Ar alyva sutaupo degalų?", UAB „Autotrade", atsargiai deklaravo, kad naudojant „Fuel economy" alyvą, galima sutaupyti iki 1 litro dyzelino 100 kilometrų nuvažiuoto kelio.
Eksperimentui pateikta alyva sertifikuota kaip alyvą taupanti trijose institucijose: TŰVRheinland, Millbrook, UTAC, todėl viena didžiausių transporto kompanijų UAB „Lekpas" drąsiai sutiko ją išbandyti. Telemetrinius sprendimus pritaikiusi įmonė greitai pateikė rezultatus: ekonomija akivaizdi ir pranoko lūkesčius.
 

G. Ignotas pastebi: „Patikimas ir profesionalus alyvos tiekėjas gali padėti išvengti klaidų, pasirinkti Jūsų transporto parkui teisingą alyvą ir sutaupyti".
Buvo išanalizuoti eksperimentui pateikto to paties krovininio automobilio, vairuojamo to paties vairuotojo ir važiavusio panašiais maršrutais 2014 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais, duomenys.
Sutaupyti 2 litrai degalų 100 nuvažiuotų kilometrų.
Nesunku suskaičiuoti, kokia buvo gauta nauda kompanijai, turinčiai virš 150 vilkikų ir nuvažiuojančiai virš 20 mln. kilometrų per metus. UAB „Lekpas" transporto kompanjos vadybininkas Sigitas Miniotas pastebi: „Mus visada domina naujovės, kurios leidžia lengviau kontroliuoti procesus, taupyti sąnaudas ir išsaugoti techniką. Pasirinkimų įvertinimui svarbus telemetrinės įrangos tikslumas ir nepertraukiamas duomenų teikimas. Stengiamės išvengti abejotinų ir nesaugių produktų. Vien deklaracijomis ir reklaminiais šūkiais nereikėtų vadovautis. Visur reikalingas protingas sprendimas".
Reikia galvoti ką perki, ir įvertinti ką gauni
Alyvos pardavėjai pastebi, kad vis daugiau įmonių renkasi kokybiškesnius tepimo produktus. UAB „Autotrade" pardavimų direktorius Edgaras Suchodolskis džiaugiasi – „Gera dirbti su profesionalais. Jų sprendimų dėka galime pateikti inovacinius ir efektyvius tepimo produktus, kurie saugo techniką ir prailgina jos aptarnavimo terminus, taupo energiją ir tausoja aplinką. Mažiau lieka kompromisų kokybei. Liūdna, kai renkamasi pigiausia alyva, neįvertinus jos kokybės ir kuriamos pridėtinės vertės. Reikėtų galvoti, ką perki ir įvertinti, ką gauni. Pirkdamas pigiai sutaupai šiandien, bet rytoj gali prarasti kur kas daugiau".
Sukaupę didelę tyrimų patirtį, alyvos ir transporto priemonių gamintojai siūlo pereiti nuo pasekmių sprendimo į palaikymo koncepciją. Protingai ir profesionaliai prižiūrint brangią techniką išvengiama daug problemų ir su jomis susijusių nuostolių.
UAB „Autotrade" generalinis direktorius G. Ignotas pataria: „Pasitarkite su profesionalais, išanalizuokite savo parko sudėtį, jo darbines sąlygas, įvertinkite išlaidas remontui ir priežiūrai, pasitelkite naujausias transporto kontrolės ir tyrimų priemones. Tik tada priimsite teisingą sprendimą, kokią alyvą ir iš kokių tiekėjų pirkti. Toks sisteminis sprendimas atneš neabejotiną naudą Jūsų verslui."
 
01 12 2014
Alyvos kokybė – tai ne tik specifikacija ir standartai
Alma Žilevičienė
 
TRINTIS - ĮRENGIMŲ SUSIDĖVĖJIMO PRIEŽASTIS
Nėra tokios pramonės šakos, kur nebūtų naudojami mechanizmai, reikalaujantys tepimo, kaip reduktoriai, turbinos, hidraulika, guoliai, grandinės ir pan. Vis daugiau investuojama į jų atnaujinimą. Mechanizmų parkas tampa gausus, sudėtingas ir brangus. Jo susidėvėjimo pagrindinė priežastis - trintis. Jei galima būtų visiškai išvengti trinties, turėtume nesenstančius įrengimus. Yra paskaičiuota, kad 30-50% energijos suvartojimas pasaulyje susidaro taip pat dėl trinties. Didėjantys apsukų greičiai, aukštesnė darbinė temperatūra, staigesni temperatūrų perkritimai, didėjantys galios tankiai, plonesnio tepimo sluoksnio poreikiai, agresyvesnės aplinkos sąlygos, didėjančios aptarnavimo išlaidos, kelia papildomus kokybinius reikalavimus įrengimams ir pagrindiniam kovotojui su trintimi – alyvai.
 
 
ALYVOS KOKYBĖ – TAI NE TIK SPECIFIKACIJA IR STANDARTAI
Skirtingos kokybės alyvos trinties jėgos sumažinimas (įtaka nusidėvėjimui) gali skirtis net iki 80 proc., alyvos keitimo intervalai – net 2 kartus. Daugiau nei 20 metų patirties turinčios alyvos tiekėjos UAB „Autotrade" produktų departamento direktorius Algirdas Seilius atkreipia dėmesį: „Labai svarbu pasirenkant alyvą įvertinti ne tik specifikacijas ar standartus, bet ir kitas alyvos savybes: putojimo, plovimo, antioksidacines, antikorozines, klampumo indekso, stabilumo ir kt., turinčias įtaką mechanizmų apsaugai nuo dilimo, nepertraukiamam darbui ir gaminių kokybei."

Deja, ne visada objektyviai įvertinama ne tik alyvos įtaka mechanizmų dilimui, bet ir patiems gaminiams. Pvz. metalo apdirbimo gaminio kokybė, jo atsparumas ir prekinė išvaizda glaudžiai susijusi su gamyboje naudojama aušinimo emulsija. Tinkamai parinktos kokybės emulsija gali garantuoti lygesnius ir stabilesnius, atsparesnius korozijai paviršius, nes atlieka ne tik aušinimo, bet ir tepimo bei valymo funkcijas, padengia gaminį atsparia aplinkos poveikiui plėvele. Maisto pramonėje labai svarbūs alyvos švarumo, saugių sveikatai komponentų reikalavimai. Betono liejinių gamyboje ypač svarbi alyvos sąveika su formos medžiaga, atsparumas aplinkos poveikiams, įtaka gaminio kokybei, spalvai. Žymiausi alyvos gamintojai, pasitelkę naujausius tribologinius sprendimus ir tyrimus, modeliuojant ir perprantant tepimo procesą esant ekstremalioms sąlygoms, kuria naujus ir sudėtingus tepimo produktus, siekiant patenkinti pramonės reikalavimus, išgaunant net aukštesnę, nei standartus atitinkančią, kokybę. Gerinama bazinė alyva, jos priedai, technologijos. Tik alyvos gamintojai, turintys glaudžius santykius su mokslininkais, gali sukurti aukščiausios kokybės tepimo produktus, kurie ne tik „sutepa", bet ir valo bei apsaugo mechanizmus, prailgina jų tarnavimo laiką, taupo energiją ir tausoja aplinką.
 
 
NEKOKYBIŠKA ALYVA GALI BŪTI ĮRENGIMŲ GEDIMO PRIEŽASTIMI
Deja, dažnėja nekokybiškos alyvos ar alyvos falsifikatų, neatitinkančių deklaruojamų parametrų. Žemesnės klasės alyva pakuojama į populiariausių prekinių ženklų pakuotę ir parduodama žemesnėmis kainomis. Regeneruota bazinė alyva maišoma su ekonominės klasės alyva, aukštesnio klampio alyva maišoma su žemesnio klampio alyva, siekiant kuo didesnės finansinės naudos.

Pardavimų departamento direktorius Edgaras Suchodolskis pastebi: „Dažnai alyva renkamasi kuo mažesne kaina. Deja, tokio pasirinkimo rezultatas paaiškėja, kai technika pradeda gesti, gaunamos pretenzijos dėl gaminių kokybės, kas priveda prie didesnių gamybos kaštų. Naudojant nekokybišką ar netinkamai parinktą alyvą mechanizmų detalės greičiau susidėvi, susidaro gamybos broko, prastovų sąnaudos. Įmonės neatlieka sisteminių savo mechanizmų tyrimų, todėl didėjančių išlaidų ir gedimų priežastis taip ir lieka neaiški". Dažnas net nesusimasto, kad mechanizmų gedimų priežastimi gali būti nekokybiška ar netinkama alyva. UAB „Autotrade" generalinio direktoriaus Gintauto Ignoto nuomone: „Patikimas ir profesionalus alyvos tiekėjas gali sutaupyti daug lėšų, laiko ir darbo jėgos, padėti išvengti klaidų bei išspręsti šiais laikais nelengvą užduotį - pasirinkti tinkamą kokybišką produktą iš gausybės alyvos prekinių ženklų jūros. Ypač pramonės įmonėms svarbūs tepimo produktų kompleksiniai sprendimai, įvertinant viso mechanizmų parko tepimo sistemą ".
 
 
ALYVOS TYRIMAI PADEDA NUSTATYTI GEDIMUS
Tikslus alyvos keitimo intervalas priklauso ir nuo mechanizmo darbo sąlygų, jo būklės. Įvertinant gautus alyvos tyrimų rezultatus gali paaiškėti, kad alyva puikiai išlaiko savo savybes ir gali dirbti ilgiau. Tačiau jeigu alyva parenkama neįvertinant sudėtingų mechanizmo darbinių parametrų, alyvos keitimo intervalas gali žymiai trumpėti. Eksploatacijos metu priklausomai nuo mechanizmų būklės, alyvoje gali atsirasti detalių dilimo priemaišos, kaip Geležis (Fe), aliuminis (Al), varis (Cu), Magnis (Mg), švinas (Pb), alavas (Sn), Silicis (Si), kinta alyvos šarmingumas ir gebėjimas neutralizuoti kuro degimo produktus, tokius kaip sieros rūgštis (H2SO4). Mechanizmo variklio, transmisijos, hidraulikos mazgų naudotos alyvos tyrimai specializuotose laboratorijose ir tyrimų centruose (pvz. ANAC, OilScope, OelCheck) padeda nustatyti mechanizmo nusidėvėjimo laipsnį, galimus gedimus, jų priežastis, alyvos keitimo būtinybę, bei įvertinti pačios alyvos kokybę.
 
 
PATIKIMAS ALYVOS TIEKĖJAS – DAUGIAU NEI PARDAVĖJAS
UAB „Autotrade" generalinis direktorius Gintautas Ignotas pataria: „Pasitarkite su profesionalais, išanalizuokite visą naudojamų mechanizmų sudėtį, jų darbines sąlygas, įvertinkite išlaidas remontui ir priežiūrai, atlikite naudojamos alyvos tyrimus. Tik tada priimsite teisingą sprendimą, kokią alyvą ir iš kokių tiekėjų pirkti. Toks sisteminis sprendimas atneš neabejotiną naudą Jūsų verslui."
 

 

20 11 2014
Alyvą ir jos tiekėją pasirinkti reikia protingai
Alma Žilevičienė
 
Kelių tiesimo ir remonto įmonės nuolat investuoja lėšas į pačią moderniausią techniką. Įsigijusios naujausią galingą ir dinamišką techniką lengviau ir greičiau atlieka darbus. Tokių įmonių mechanizmų parkas gausus, sudėtingas ir brangus. Naudojami įvairiausi šiuolaikiniai gerai žinomų gamintojų Komatsu, Caterpillar, BOMAG, Mercedes, MAN, Volvo ir kt. mechanizmai: ekskavatoriai, krautuvai, frezos, buldozeriai, greideriai, volai, klotuvai, kita specializuota ir precizinė kelių tiesimo bei statybos technika. Naujų konstrukcinių sprendimų atsiradimas, griežtėjantys ekologiniai reikalavimai sąlygoja aukštesnius reikalavimus ir mechanizmų priežiūrai bei eksploataciniams skysčiams, ypač alyvai.
 
Trintis yra pagrindinė mechanizmų susidėvėjimo priežastis. Jei galima būtų visiškai išvengti trinties, turėtume nesenstančius ir ekonomiškus įrengimus. Tarptautinės institucijos apskaičiavo, kad 30-50% energijos suvartojimas pasaulyje susidaro dėl trinties. Siekiant ilgaamžiško, nepertraukiamo bei efektyvaus mechanizmų darbo, energijos ir kuro taupymo, keliami vis aukštesni reikalavimai alyvai. Didesni sukimosi greičiai, aukštesnė darbinė temperatūra, staigesni temperatūrų perkritimai, didėjantys galios tankiai, plonesnio tepimo sluoksnio poreikiai, agresyvesnės aplinkos sąlygos, didelės sąnaudos aptarnavimui reikalauja stabilesnės alyvos, ilgesnių keitimo intervalų. Svarbi detalių apsauga, kurią lemia alyvos antikorozinės, plovimo, apsaugos nuo dilimo, antioksidacinės savybės.
 
Žymiausi alyvos gamintojai, pasitelkę naujausius tribologinius sprendimus ir tyrimus, modeliuojant ir perprantant tepimo procesą esant ekstremalioms sąlygoms, kuria naujus ir sudėtingus tepimo produktus, siekiant mažinti trinties nuostolius, dėvėjimąsi ir mechanizmų gedimo pavojų. Gerinama ir bazinė alyva, ir jos priedai. Nano technologija įgalino išgauti plonasluoksnį ypač stiprų ir veiksmingą tepimą, įgalinantį mažinti energijos praradimus. Nano dalelytės suteikia galimybę paviršiams tapti labai atspariems sutrūkinėjimams bei įbrėžimams, taip pat ilgam apsaugo nuo korozijos bei išlaiko paviršius glotnius. Nanomokslas ypatingą dėmesį skiria tokiems klausimams, kaip tepimo skysčiai ir reologija, skysčių ir kietųjų kūnų sąveika, kelias nuo molekulinių mechanizmų iki sudėtingų alyvų. Tik alyvos gamintojai, turintys glaudžius santykius su mokslininkais, naujausias tyrimų laboratorijas, gali sukurti aukščiausios kokybės tepimo produktus, kurie ne tik „sutepa", bet ir apsaugo mechanizmus, prailgina jų tarnavimo laiką, taupo energiją ir tausoja aplinką.
 
Šiandien Lietuvoje alyvos pasiūla labai didelė. Kaip nepasiklysti didžiuliame informacijos sraute, alyvos prekinių ženklų gausybėje, reklaminiuose šūkiuose ir akcijose? Pardavimų departamento direktorius Edgaras Suchodolskis pastebi: „Dažnai renkamasi kuo mažesnė kaina. Deja, tokio pasirinkimo rezultatas paaiškėja tik pradėjus naudoti alyvą, kai technika pradeda gesti, kas priveda prie didesnių eksploatacijos bei remonto išlaidų. Naudojant nekokybišką ar netinkamai parinktą alyvą mechanizmų detalės greičiau susidėvi. Įmonės neatlieka sisteminių savo technikos parko tyrimų, todėl didėjančių išlaidų ir gedimų priežastis lieka neaiški".
Aukštos klasės bazinė alyva kainuoja žymiai brangiau nei pvz. regeneruota bazinė alyva, nepilnai išvalyta nuo priemaišų ar sieringa bazinė alyva. Alyva, kurios efektyviausi priedai atrinkti gamintojų laboratorijose po ilgų bandymų visada bus brangesnė, nei tiesiog bet kaip sumaišyta. Deja rinkoje neretai atsiranda nekokybiška alyva ar alyvos falsifikatų. Žemesnės klasės alyva pakuojama į populiariausių prekinių ženklų pakuotę ir parduodama žemesnėmis kainomis. Regeneruota bazinė alyva maišoma su ekonominės klasės alyva, aukštesnio klampio alyva maišoma su žemesnio klampio alyva, siekiant kuo didesnės finansinės naudos. Deja nustatyti alyvos kokybinius parametrus galima tik laboratorijose, todėl ypatingai svarbu pasirinkti patikimą alyvos tiekėją, turintį gamintojų įgaliojimus, užtikrinantį ir kokybę, ir nepertraukiamą tiekimą.
 
Mechanizmų parką prižiūrint svarbu ir tiekėjai, galintys ne tik laiku pristatyti tepimo produktus, bet ir juos parinkti bei paruošti sisteminius sprendimus visam mechanizmų parkui. Protingas alyvos ir eksploatacinių medžiagų parinkimas padės sutaupyti užtikrinant sklandų bei ilgaamžį technikos darbą.
 
Deja ne visada atsakingi už technikos priežiūrą išsiaiškina mechanizmų gedimo priežastis, alyvos privalumus ir kokybinius parametrus. Dažnas net nesusimasto, kad dažnų gedimų priežastimi gali būti nekokybiška ar netinkama alyva. UAB „Autotrade" generalinis direktorius Gintautas Ignotas pastebi: „Patikimas ir profesionalus alyvos tiekėjas gali sutaupyti daug lėšų, laiko ir darbo jėgos, padėti išvengti klaidų bei išspręsti šiais laikais nelengvą užduotį - pasirinkti tinkamą kokybišką produktą iš gausybės alyvos prekinių ženklų jūros".
 
Nors visi žino liaudies išmintį „Skūpus moka du kartus", dažnai alyva perkama iš pigiausiai siūlančio. Žema kaina lemia apsisprendimą pirkti, nors lemiamas argumentas turėtų būti alyvos kokybiniai parametrai, techninių specifikacijų atitikimas technikos gamintojų reikalavimams ir įtaka mechanizmų būklei eksploatacijos metu. Alyvos aukštą kokybę sudaro tinkamai parinkta bazinė alyva, priedai, užtikrinantys mechanizmų darbą ir apsaugą nusidėvėjimui darbinėse sąlygose. Skirtingos kokybės alyvos trinties jėgos sumažinimas (įtaka nusidėvėjimui) gali skirtis net iki 80 proc., alyvos keitimo intervalai – net 2 kartus. UAB „Autotrade" produktų departamento direktorius Algirdas Seilius pastebi: „Labai svarbu pasirenkant alyvą įvertinti ne tik specifikacijas, bet ir kitas alyvos savybes: putojimo, plovimo, antioksidacinės, klampumo stabilumo ir kt., turinčias įtaką mechanizmų lengvam darbui ir apsaugai nuo dilimo"
 
Preliminarų rekomenduojamą alyvos keitimo intervalą visada nurodo mechanizmo gamintojas (OEM). Tačiau suprantama, kad tikslus šis intervalas negali būti nustatytas iš anksto. Jis priklauso ir nuo mechanizmo darbo sąlygų, ir alyvos būklės eksploatacijos eigoje. Optimalus alyvos keitimo intervalas gali būti nustatomas ir atliekant išsamius alyvos techninės būklės tyrimus. Atsižvelgiant į mechanizmo apkrovos sąlygas ir įvertinant gautus alyvos tyrimų rezultatus gali paaiškėti, kad alyva puikiai išlaiko savo savybes ir gali dirbti ilgiau. Tačiau jeigu technika dirba ypač sunkiomis sąlygomis, alyvos keitimo intervalas gali trumpėti.
 
Eksploatacijos metu priklausomai nuo mechanizmų būklės, alyvoje gali atsirasti detalių dilimo priemaišos, kaip Geležis (Fe), aliuminis (Al), varis (Cu), Magnis (Mg), švinas (Pb), alavas (Sn), Silicis (Si), kinta alyvos šarmingumas ir gebėjimas neutralizuoti kuro degimo produktus, tokius kaip sieros rūgštis (H2SO4). Mechanizmo variklio, transmisijos, hidraulikos mazgų naudotos alyvos tyrimai specializuotose laboratorijose ir tyrimų centruose (pvz. ANAC, OilScope, OelCheck) padeda nustatyti mechanizmo nusidėvėjimo laipsnį, galimus gedimus, jų priežastis, alyvos keitimo būtinybę, bei įvertinti pačios alyvos kokybę.
 
Sukaupę didelę tyrimų patirtį, alyvos ir mechanizmų gamintojai siūlo pereiti nuo pasekmių sprendimo į palaikymo koncepciją, nes daug didesnės tiesioginės ir netiesioginės išlaidos dėl brangios įrangos remonto (detalės, prastovos, baudos dėl prastovų, negautos pajamos ir pan.) nei išlaidos tyrimams, tinkamos alyvos parinkimui. Protingai ir profesionaliai prižiūrint brangią techniką išvengiama daug problemų ir su jomis susijusių nuostolių.
Alyvos gamintojai, formuodami savo gaminių asortimentą, stengiasi gaminti ne tik aukštos kokybės alyvą, bet ir platesnio pritaikymo produktus. Taip išlošia ir gamintojas, ir įrangos naudotojas. UAB „Autotrade" produktų departamento direktorius Algirdas Seilius sako: „Labai svarbu mechanizmus tepti būtent jų darbo režimui pritaikyta alyva, tačiau galimas ir universalus sprendimas, kaip pvz. TP STAR koncepcija, kai tik du produktai praktiškai tinka visam statybos technikos parkui. Šito galima pasiekti tik naudojant ypatingus priedus, aukštos kokybės bazinę alyvą ir naujausią technologiją. Dėka optimizuoto trinties koeficiento alyvų formulėje, žymiai sumažinama trintis, mechanizmų energijos nuostoliai ir sutaupoma degalų".
 
UAB „Autotrade" generalinis direktorius pataria: „Pasitarkite su profesionalais, išanalizuokite savo parko sudėtį, jo darbines sąlygas, įvertinkite išlaidas remontui ir priežiūrai, atlikite naudojamos alyvos tyrimus. Tik tada priimsite teisingą sprendimą, kokią alyvą ir iš kokių tiekėjų pirkti. Toks sisteminis sprendimas atneš neabejotiną naudą Jūsų verslui."
 
 
 • TP STAR produktai pasižymi puikiomis degalų ekonomijos savybėmis
 • Sumažinama CO2 teršalų emisija
 • Sumažinami mechanizmų aptarnavimo kaštai
 • Optimizuojami likučiai sandėliuose: nelieka pasenusių, rečiau naudojamų produktų likučių.
 • Sumažinama rizika panaudoti neteisingus produktus skirtingiems mechanizmams,
 • Supaprastinama produktų užsakymų ir pristatymo sistema
22 07 2014
Lietuvos vežėjų eksperimentas: ar alyva sutaupo degalų?

Daugiau kaip 10 Lietuvos vežėjų pradėjo šešis mėnesius truksiantį degalų taupymo eksperimentą. Pusę metų naudodami degalus taupančią (fuel economy) alyvą, vežėjai fiksuos degalų suvartojimo rodiklius ir kitų metų sausį galės įvertinti šio eksperimento rezultatus – konkrečius degalų ir kitų eksploatacinių sąnaudų pokyčius.

 

Nėra alyvų ženklinimo reikalavimų


Pasak automobiliams bei pramonei skirtų tepimo priemonių didmenininkės UAB „Autotrade" generalinio direktoriaus Gintauto Ignoto, šį unikalų eksperimentą įmonė organizuoja siekdama Lietuvoje išpopuliarinti degalų taupymo (fuel economy) koncepciją, kuri pasaulyje yra jau seniai išvystyta, tačiau mūsų šalyje dar tik žengia pirmuosius žingsnius. „Lietuvoje gajus mitas, kad visos alyvos yra vienodos, skiriasi tik kaina. Eksperimente dalyvaujantys vežėjai turės galimybę įvertinti brangesnės, bet aukštos kokybės alyvos teikiamus privalumus ir labai konkrečiai suskaičiuoti bei palyginti degalų sąnaudų pokyčius savo automobilių parke", - sakė G. Ignotas.
Kaip vieną iš problemų, kuri prisideda prie mitų apie alyvas, G. Ignotas išskiria tai, kad alyvoms nėra taikomi ženklinimo reikalavimai, kaip kad yra pvz., padangoms, elektros prietaisams ir pan. „Visa tai atveria kelią įvairioms manipuliacijoms. Pavyzdžiui, vietoje „fuel economy" ant pakuotės užrašoma „fuel efficiency". Dėl to vartotojui gana sunku objektyviai įvertinti kokybę ir pasirinkti", - sakė G. Ignotas.


Iššūkis – sutaupyti degalų


Esant aukštoms degalų kainoms ir joms augant, vežėjai susiduria su itin aštriu poreikiu mažinti sąnaudas. Būtent degalai sudaro didžiąją vilkiko eksploatacijos sąnaudų dalį, o alyvoms paprastai tenka 3-5 proc. „Pigi alyva leidžia sutaupyti tik trumpuoju laikotarpiu. Tuo tarpu, kaip rodo atlikti laboratoriniai tyrimai, naudojant brangesnį, tačiau kokybišką produktą, galima labai ženkliai – net iki 1,7 proc. – padidinti degalų taupymą. Šimtui kilometrų nuvažiuoto kelio krovininis automobilis gali sutaupyti iki 1 l dyzelino, mažėja ir kitos sąnaudos, nes gerokai pailgėja variklio ir kitų detalių eksploatacinis laikotarpis", - pabrėžia G. Ignotas.
Pasak G. Ignoto, degalus taupančią alyvą testavusi Vokietijos metrologijos organizacija „TUV Rheinland" nustatė gerokai didesnę - iki 3,4 proc. siekiančią degalų ekonomiją eksploatuojant transporto priemonę mieste ir net iki 6 proc. – užmiesčio keliuose ir autostradose. „Mes savo skaičiuotėse naudojame mažesnę santykinę degalų ekonomiją, sudarančią apytiksliai 1,72 proc. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokia santykinė degalų ekonomija nėra itin reikšminga. Tačiau įvertinus metinį sunaudojamų degalų kiekį, vienam automobiliui galima būtų sutaupyti net iki 3500 litų. „Turėjome pavyzdį kaimyninėje Latvijoje, kur viena transporto kompanija, eksploatuojanti apie 800 vilkikų parką, naudodama degalus taupančią alyvą per metus sutaupo iki 1,5 mln. litų", - G. Ignotas.


Sužinos, ar sutaupo


Degalų taupymo eksperimente dalyvauja daugiau kaip 10 šalies vežėjų, kurių autoparkų dydis svyruoja nuo 20 iki 100 vilkikų. Kiekvienos įmonės automobiliai keliauja jiems įprastais maršrutais, kaip ir iki eksperimento pradžios, todėl telemetrijos būdu fiksuojami degalų sąnaudų duomenys bus vertinami ir lyginami su ankstesniais duomenimis bei su tuo pačiu metu analogiškais maršrutais važiuojančių kolegų degalų sąnaudomis.
Vienas iš projekte dalyvaujančių vežėjų – UAB „Anykščių ratas", turinti 33 krovininius automobilius su priekabomis. Bendrovės autogaražo vadovo Regimanto Grybo teigimu, įmonė nusprendė išbandyti degalus taupančią alyvą, ieškodama būdų didinti veiklos efektyvumą. „Tikimės, kad eksperimento rezultatai leis sumažinti degalų sąnaudas. Jos yra didelės, konkurencija rinkoje aštri, todėl kiekvienas sutaupytas degalų litras svarbus. Be to, esame socialiai atsakinga įmonė, turime pakankamai naujus automobilius, tad taupydami degalus taip pat norime mažiau teršti aplinką, - sakė R.Grybas.

ELF TOTAL WOLF Petronas Mazda original oil Hitachi genuine oils NYCO TOTAL ACS ADDINOL ELF TOTAL WOLF Petronas Mazda original oil Hitachi genuine oils NYCO TOTAL ACS ADDINOL
Automobiliams ir motociklams
Komerciniam transportui
Pramonei ir gamybai
Sunkiajai technikai
Kitos prekės